Nyheter

Årets pristagare på Södertäljegalan 2019!

2019-11-11

Den 8 november 2019 arrangerades Företagardagen på Scaniarinken. Under kvällen hölls Södertäljegalan på restaurang Snäckviken där tio olika utmärkelser delades ut. Här presenteras alla pristagare.

Årets Företagare

Vinnare: Pelle Axelsson, Calle Axelsson, Gunnar Axelsson, Kristina Axelsson och Paula Engkvist. Ägare av Aktiebolaget Styrhytten.

Prisvärd: Företagarna Södertälje/Nykvarn

Prisutdelare: Lars-Åke Månsson, ordförande Företagarna Södertälje/Nykvarn.

Beskrivning: Delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Motivering: Årets Företagare har sedan starten 1988 bedrivit ett mycket framgångsrikt familjeföretag som kännetecknats av stark laganda, stabilitet samt stort engagemang från medarbetarna. Man är också väl kända för sitt arbete kring arbetsmiljö och det professionella sättet man utför sina uppdrag på. Det finns också ett stort engagemang i det lokala föreningslivet och det, tillsammans med det framgångsrika företagandet, gör att man är goda förebilder och värdiga vinnare till priset som Årets Företagare.

Årets Nyföretagare

nyforetagare.jpg

Vinnare: J&S Markservice AB / Marco Jonsson

Prisvärd: NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem.

Prisutdelare: Tomas Onsfalk, kontorschef SEB och Tage Gripenstam, kommunalråd Södertälje Kommun.

Beskrivning: Delas ut till det företag (ej äldre än tre år) som tillsammans med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan. Affärsidén skall vara utvecklingsbar och företaget ska vara en god förebild, visa uthållighet, engagemang och mod.

Nominerade:

 • Södertälje Offset AB / Gulla-Liv Fridhed Jangstad
 • J&S Markservice AB / Marco Jonsson

Motivering:

J&S Markservice AB startades 2016 av Marco Jonsson för att arbeta med markberedning/anläggning, dränering och gårdsrenovering. På tre år har man nått en omsättning på över 8 miljoner kronor och anställt 8 personer. Expansionen har krävt stora investeringar i fordon och maskiner vilket företaget klarat genom en hög grad av självfinansiering i takt med att verksamheten genererat ekonomiska muskler.

Marco arbetar nu målmedvetet för att kunna konkurrera om de riktigt stora projekten i regionen, att delta i upphandlingsprocesser och bli en stark, pålitlig och långsiktig aktör. Detta kräver mod och engagemang och förmåga att attrahera kompetent och utbildad personal.

Som företagare är Marco en god förebild och brinner för att lyckas. Företagets resa har bara börjat, men redan idag visar Marco och J&S Markservice att man har förutsättningarna och drivet som krävs.

Årets Innovation

innovation.jpg

Vinnare: N4

Prisvärd: Södertälje Science Park

Prisutdelare: Eva Helén, Utvecklingsstrateg Södertälje Science Park

Beskrivning: Utfästelsen Årets Innovation kan fås av ett företag eller organisation som tagit fram en nyskapande hållbar produkt eller tjänst som har kommersiell eller samhällsekonomisk potential.

Nominerade:

 • CDI
 • Orbishaft
 • N4

Motivering: Genom att lyssna på kundens behov och drivas av viljan att ständigt förbättras har årets vinnare utvecklat och levererat ett innovativt erbjudande och en arbetsmetod som långsiktigt skapar värde och hållbarhet för såväl kunden som för den egna organisationen.

Årets Hållbarhetspris

ekobank.jpg

Vinnare: Ekobanken

Prisvärd: Hållbarhetsutskottet, Södertälje Kommun

Prisutdelare: Hanna Klingborg kommunalråd (MP) och Alexander Rosenberg gruppledare och oppositionsråd (M)

Beskrivning: Årets Hållbarhetspris går till det företag eller organisation som på ett utmärkande sätt arbetar för en hållbar utveckling. Syftet med priset är att inspirera andra till att bli förebilder och skapa goda exempel.

Nominerade:

 • Ekobanken
 • Patrullerande poliserna Henrik Billstam och P-O Forsell
 • Bostadsrättsföreningen Manegen

Motivering: 2019 års Hållbarhetspris går till Ekobanken, som arbetar med alla dimensioner av hållbarhet. Banken bidrar till hållbar utveckling genom att på ett transparent sätt endast låna ut pengar till verksamheter som gynnar samhället socialt, kulturellt eller miljömässigt.

Årets Förening

södertäljejourerna.jpg

Vinnare: Södertäljejourerna

Prisdvärd: Kultur och Fritidsnämnden, Södertälje Kommun

Prisutdelare: Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande

Beskrivning: Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang och en god breddverksamhet främst för barn- och ungdom.

Nominerade:

 • Kulturhistoriska föreningen
 • Södertäljejourerna
 • Södertälje Operan

Motivering vinnare: Föreningen har en mängd olika kompetenser och fokusområden som kompletterar varandra. Det är en unik förening som består av tre olika jourer: Kvinnojouren Annfrid, Juventas ungdomsjour och Brottsofferjouren Södertälje. De vill aktivt visa att alla vinner på ett samhälle fritt från våld och att alla behövs i arbetet för att uppnå det.

Årets Ledare

ledare.jpg

Vinnare: Hans Öhlén, Mariekäll scoutkår

Prisvärd: Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje Kommun

Prisutdelare: Rickard Sundbom, stadsdirektör

Beskrivning: Priset delas ut till den ledare som föregår med gott exempel, har ett stort engagemang och intresse för utövarnas utveckling. Nytänkande, jämställdhet, mångfald och måluppfyllelse är också viktiga ingredienser.

Nominerade:

 • Hans Öhlén, Mariekäll scoutkår
 • Åsa Landin, FUB
 • Per-Eric Nygren, Folkets Hus och Bio i Mölnbo

Motivering: Med ett otroligt engagemang bemöter han alla utifrån deras egna förutsättningar –alla kan vara med i glädjen och lärandet inom scoutrörelsen. Han hjälper även andra föreningar och kommunala verksamheter och levererar alltid mer än förväntat. Han är en profil inom Södertäljes friluftsliv som genom sitt frivilligarbete har byggt många broar.

Årets Initiativ

initiativ.jpg

Vinnare: Alice Machin – Bondens marknad, Järna/Under tallarna

Prisvärd: Kultur- och Fritidsnämnden, Södertälje Kommun

Prisutdelare: På bilden: Helena Hellström, Tf Kultur- och fritidschef och Hanna Klingborg, kommunalråd (MP). Alice Machin var ej på plats under galan.

Beskrivning: Priset delas ut till en person eller flera personer, en förening eller en organisation som under året gjort något extra för Södertälje. Initiativet ska ha en tydlig koppling till attraktivitet, utveckling och tillväxt och ska hjälpa till att sätta Södertälje på framtidskartan.

Nominerade:

 • Midsommarfirandet slår rekord - Järna Turinge folkdansgille/Bygdegårdsföreningen
 • Funkisfestivalens final på Waterfront – Christina Corbell/Christofer Martinsson
 • Alice Machin – Bondens marknad, Järna/Under tallarna

Motivering: Vinnaren av årets initiativ har som projektledare och sann entusiast framgångsrikt skapat gemenskap runt viktiga lokala frågor. Bondens marknad har kommit för att stanna.

Årets Cityföretag

cityföretag.jpg

Vinnare: Fastighetsbyrån

Prisvärd: Södertälje City

Prisutdelare: Tomas Björck, ordförande Södertälje City, och Aljosa Lagumdzija, centrumchef Södertälje City

Beskrivning: Utmärkelsen ”Årets Cityföretag” ska uppmärksamma och lyfta företag som arbetar aktivt för att stärka både sin egen och hela stadskärnans attraktionskraft, och som genom professionell och välkommande service skapar nöjda kunder och besökare som får en positiv känsla och koppling till Södertälje.

Nominerade:

 • Fastighetsbyrån
 • Systembolaget
 • Make Up Store

Motivering: Utmärkelsen Årets Cityföretag går till en verksamhet som med personligt och kunnigt bemötande sätter människan i fokus. Med stort engagemang löser man behov, skapar nöjda kunder och bygger varaktiga relationer. Den positiva andan lyser igenom allt företaget gör och man känner ett brinnande engagemang inte bara för kunden, utan för hela staden och dess välmående. Man går utanför sin egen verksamhet och skapar mötesplatser, man planerar roliga aktiviteter som är öppna för alla och genom detta förmedlar man hela Södertälje.

Årets Byggnadsverk

byggnadsverk.jpg

Vinnare: Viksberg skolområde

Prisvärd: Stadsbyggnadsnämnden, Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening

Prisutdelare: Håkan Buller, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Södertälje kommun och Ellen Norman, Stockholms Byggmästareförening

Beskrivning: Varje år utses årets byggnad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma god bebyggelse i Södertälje så att vi bygger en stad att vara stolta över. Arbetet sker i samarbete mellan Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening. Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.

Nominerade:

 • Oaxen fritidshus
 • Grundsärskola Rosenborgskolan i Rosenlund
 • Viksberg skolområde

Motivering:

Skolområdet förhåller sig väl till de omgivande lantliga miljöerna både till utformning, lokalisering och i materialval. Idrottshallen med sin fullstora plan för basket, handboll och innebandy har solpaneler och sedumtak. Skolbyggnaderna erbjuder överblickbara, flexibla och lugna arbetsmiljöer både för barn och personal.  På skolgården har stor vikt lagts vid att behålla mycket naturmark, både för att vara intressanta lekmiljöer för barn och samtidigt göra ett så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön

Årets Renovering

renovering.jpg

Vinnare: Överenhörna bygdegård

Prisvärd:  Stadsbyggnadsnämnden, Södertälje kommun och Stockholm Byggmästareförening

Prisutdelare:  Håkan Buller, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Södertälje kommun och NN, Stockholms Byggmästareförening

Beskrivning: Varje år utses årets renovering. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra varsam renovering i Södertälje så att vi bygger en stad att vara stolta över. Arbetet sker i samarbete mellan Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening. Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.

Nominerade:

"Tomtebo" på Amerikagatan

Ängsholm, huvudbyggnad och orangeri

Överenhörna bygdegård

Motivering: En ny förening startades för att kunna söka medel för renovering av den byggnad som ursprungligen uppfördes för den kyrkliga syföreningen. Utvändigt har byggnadens fasad, tak och trappa renoverats. Invändigt har vägg- och takmålningar restaurerats och konserverats.

Renoveringen av Överenhörna bygdegård visar på starkt lokalt engagemang och uthållighet för att bibehålla både en intressant byggnad och en viktig mötesplats i bygden.

Bilder från scenen inne på restaurang Snäckviken, AstraZeneca där Södertäljegalan arrangerades fredagen den 8 november 2019

Södertälje Företagardag och Södertäljegalan arrangeras av Destination Södertälje, Södertälje kommun, Företagarna i Södertälje/Nykvarn och Stockholms Handelskammare. Läs mer om företagardagen på: sodertaljeforetagardag.nu
scen-3.jpg

scen-4.jpg

scen-6.jpg