Nyheter

Vux-eleverna nöjda med distansundervisningen

2020-10-09

Hela 97 procent av vuxenutbildningens elever i Södertälje tycker att skolan gjort ett bra jobb med nya utbildningsmetoder under pandemin, visar en ny enkät.

När pandemin kom fick vuxenutbildningarna i hela landet ställa om till distansundervisning. Hur det har fungerat varierar, men i Södertälje har det gått över förväntan. Framgångsrika metoder för distansundervisning har utvecklats för samtliga utbildningsgrenar. Till exempel har skolan lyckats driva även yrkesutbildningar på distans. 

Regelbundna elevenkäter

På vuxenutbildningen gör man regelbundet enkäter till eleverna för att kunna dra nytta av erfarenheterna och därigenom erbjuda bättre undervisning för eleverna. Bland annat mäts bemötande, trygghet, flexibilitet samt om kraven och förväntningarna på utbildningarna uppnåtts.

Nu har skolan sammanställt resultaten från den senaste enkäten:

- Det är roligt att våra elever är så nöjda, och tillsammans med betygsstatistiken för de nationella proven är min gissning att vi är unika i riket, säger Achilles French, rektor på vuxenutbildningen i Södertälje.

Fakta från enkäten

I enkäten ställdes frågan om skolan gör ett bra jobb med nya utbildningsmetoder under coronapandemin. Sammanfattningsvis instämmer 97 procent helt, till stor del eller till viss del.

  • 86 procent av dem som svarat på enkäten instämmer helt eller till stor del.
  • 11 procent instämmer delvis.
  • 3 procent instämmer inte alls.