Cookies

Södertälje kommuns webbplats använder cookies (kakor). Cookies är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats. När användaren går in på webbplatsen och gör vissa val läggs filen in på användarens dator.

Sedan 24 juli 2003 måste svenska webbplatser informera om cookies, vad dessa används till och hur användaren undviker dem. Läs mer om den nya lagen och om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

En del cookies tas bort från datorn när användaren lämnar webbplatsen, andra typer av cookies sparas under en viss tid, till exempel för att webbplatsen ska "minnas" vilka inställningar användaren gjort tidigare.

Statistik

Webbplatsen använder också cookies för att inhämta statistik, genom verktygen Google Analytics och Vizzit. Cookies används exempelvis för att skilja ut unika besökare, mäta omfattningen av trafiken på webbplatsen och vilka sidor som besöks, och tid för besöket, liksom vilken webbplats besökaren kommer ifrån och vilken webbplats besökaren går till efter besöket på sodertalje.se. Statistiken är anonymiserad.

Formulär

Cookies används för att kontrollera om besökaren redan har besvarat frågan och då förhindra att besökaren besvarar frågan igen. Om besökaren inte är inloggad och svarar på/skickar in ett formulär (skapat på formulärsmallen) kommer en cookie att sändas till besökarens dator för att komma ihåg att denne har svarat på formuläret.

Cookies används även för att underlätta tillgängligheten till information och spara gjorda inställningar. Den som inte vill använda cookies kan lägga in en spärr för dessa i sin webbläsare.

Om du använder Internet Explorer gör du så här för att lägga in en spärr för cookies: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/options, fliken Säkerhet/Security och klicka på anpassad nivå/custom level.