Tillgänglighet

Vi strävar efter att sodertalje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven enligt angiven tidsgräns 23 september 2020. 

I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS), Diskrimineringslagen, Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och flera andra regelverk. DOS-lagen trädde i kraft 1 januari 2019 och är genomförandet av EUs webbtillgänglighetsdirektiv från 23 september 2018.

För sodertalje.se gäller lagen från 23 september 2020, men vi jobbar kontinuerligt för att uppfylla kraven som innebär att sodertalje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Du kan kontakta oss på:

e-post: webbredaktionen@sodertalje.se
telefon: 08-523 010 00.