Tillgänglighetsutlåtande

Detta är ett tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för www.sodertalje.se. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för sodertalje.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att sodertalje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven enligt angiven tidsgräns 23 september 2020. 

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Vi använder grafisk captcha för att förhindra spam-kommentarer till funktionen Lämna synpunkt på sidan
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation
  • Det finns vissa inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

e-post: webbredaktionen@sodertalje.se
telefon: 08-523 010 00.
Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.