Information för vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och beslut när det gäller våra verksamheter inom vård och omsorg.

Besöksstopp inom vård och omsorg
  • Besöksförbud på våra äldreboenden
  • Besöksstopp på grupp- och servicebostäder – så kallade LSS-boenden
  • Begränsat besök till delar av andra verksamheter.

Många som bor på våra boenden är mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför viktigt att försöka begränsa risken för att föra in smittor i våra verksamheter. Detta gäller såväl säsongsinfluensa som det nya coronaviruset (covid-19).

Vi begränsar därför besöken till grupp- och servicebostäder (LSS) till endast nödvändiga besök och dessa ska alltid koordineras med enhetschefen i den aktuella verksamheten så att besöket kan genomföras på ett sätt som minimerar risk för att sprida smitta.

 

Dagverksamhet för äldre ställs in

Kommunen stänger sina dagverksamheter för att bidra till att bromsa spridningen av covid-19 samt skydda våra mest utsatta från att bli smittade. Dagverksamhet för äldre är en biståndsbedömd insats och ska inte förväxlas med mötesplatser för seniorer som är en verksamhet som i normalfallet är öppen för alla seniorer i Södertälje kommun.

Dagverksamhet för äldre ställs in gradvis enligt följande schema.

  • Åsens dagverksamhet ställs in från och med onsdag 18 mars.
  • Kryddans dagverksamhet ställs in från och med torsdag 19 mars.
  • Olivens dagverksamhet ställs in från och med torsdag 19 mars.
  • Eken, Björken, Heikenskjöldska och Tallhöjdens dagverksamhet ställs in från och med fredag 20 mars.
Utökad hemtjänst ersätter dagverksamhet för äldre 

Ambitionen hos hemtjänsten är att lösa detta så smidigt som möjligt. 221 personer i Södertälje har idag både dagverksamhet och hemtjänst. Hemtjänsten ökar därför sina insatser mot dessa personer och deras anhöriga så de kan vara säker på att få det stöd och hjälp de är i behov av. Hemtjänsten kommer även fortsättningsvis utföras av känd befintlig personal så kontinuiteten i biståndsinsatserna bibehålls.

De måltider som skulle serverats inom dagverksamhet för äldre kommer istället serveras av hemtjänsten i personernas hem. Ordinarie hemtjänstpersonal kommer även vid behov öka inköpen av matvaror till dem som tillbringar mer tid i hemmet som ett resultat av den stängda dagverksamheten.

Har du frågor eller synpunkter kring hemtjänst och dagverksamhet?

Om problem skulle uppstå med den förstärkta hemtjänstinsatsen, hänvisar vi i första hand till din hemtjänstutförare. Frågor om den tillfälligt inställda insatsen dagverksamhet för äldre hänvisas till handläggare vid myndigheten för äldre.

Daglig verksamhet enligt LSS

Verksamheterna och insatserna gällande daglig verksamhet enligt LSS anpassas. Det kan innebära att innehållet och omfattningen av en verksamhet förändras.

Mötesplatser för seniorer i Södertälje ställer in sin verksamhet

Mötesplatser för seniorer i Södertälje ställer in sin verksamhet tills vidare på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer över 70 år nu bör begränsa sociala kontakter. Det innebär att ingen verksamhet för närvarande bedrivs vid Bergvik, Morkullan och på de mobila mötesplatserna.