Information för vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att du som brukare fortsätter att få dina nödvändiga insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt. Vi bevakar händelseutvecklingen noga, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer. Vi har en tät dialog med våra utförare Region Stockholm, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Så här arbetar vi inom omsorgskontoret för att skydda våra brukare

Vi arbetar intensivt inom omsorgskontoret med fokus på att få en bra situation för både våra brukare och våra medarbetare i den komplexa situation som råder. Vi följer aktuella direktiv från Folkhälsomyndigheten om hur vi ska förhålla oss till smittan - de har ändrats några gånger under de senaste veckorna – och vi står beredda ifall de ändras framöver.

Vi har skapat rutiner och riktlinjer, utifrån rekommendationerna, för att säkerställa ett tryggt arbetssätt för våra medarbetare och en trygg tillvaro för våra brukare. Dessa rutiner och riktlinjer uppdateras löpande när det kommer nya anvisningar från myndigheten.

Tips på vad du kan göra:

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
  • Prova digitala möten eller ha möten utomhus. Har du en surfplatta, smartphone eller en dator är det möjligt att se din närstående, även om det inte går att träffas fysiskt. Varje avdelning på våra vård- omsorgsboenden har nu tillgång till surfplattor eller mobiler som kan användas för digitala möten med de boende. Kontakta boendet om du vill ha hjälp med att komma igång.

Besök på vård- och omsorgsboende och grupp- och serviceboende

  • Kontakta personalen på vård- och omsorgsboendet om du planerar att besöka din anhörige. Om besöket sker inne i boendet begränsas det till den boendes lägenhet. Har du förkylningssymtom inför besöket ska stanna hemma.
  • Kontakta personalen på LSS-boendet om du planerar att besöka din anhörige. Har du förkylningssymtom inför besöket ska stanna hemma.

Besök på Mötesplatser för seniorer

  • Följ rekommendationerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid symptom. Tillsammans tar vi hand om varandra!