Folkhälsomyndighetens rekommenderar att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter. Dagverksamhet för äldre som bedrivs på olika platser stängs därför enligt planen nedan under veckan.

Kommunen stänger sina dagverksamheter för att bidra till att bromsa spridningen av covid-19 samt skydda våra mest utsatta från att bli smittade. Dagverksamhet för äldre är en biståndsbedömd insats och ska inte förväxlas med mötesplatser för seniorer som är en verksamhet som i normalfallet är öppen för alla seniorer i Södertälje kommun.

Dagverksamhet för äldre ställs in gradvis under denna vecka enligt följande schema

Åsens dagverksamhet ställs in från och med onsdag.

Kryddans dagverksamhet ställs in från och med torsdag.

Olivens dagverksamhet ställs in från och med torsdag

Eken, Björken, Heikenskjöldska och Tallhöjdens dagliga dagverksamhet ställs in från och med fredag.

Utökad hemtjänst ersätter dagverksamhet för äldre 

Ambitionen hos hemtjänsten är att lösa detta så smidigt som möjligt. 221 personer i Södertälje har idag både dagverksamhet och hemtjänst. Hemtjänsten ökar därför sina insatser mot dessa personer och deras anhöriga så de kan vara säker på att få det stöd och hjälp de är i behov av. Hemtjänsten kommer även fortsättningsvis utföras av känd befintlig personal så kontinuiteten i biståndsinsatserna bibehålls.

De måltider som skulle serverats inom dagverksamhet för äldre kommer istället serveras av hemtjänsten i personernas hem. Ordinarie hemtjänstpersonal kommer även vid behov öka inköpen av matvaror till dem som tillbringar mer tid i hemmet som ett resultat av den stängda dagverksamheten.

Har du frågor eller synpunkter

Om problem skulle uppstå med den förstärkta hemtjänstinsatsen, hänvisar vi i första hand till sin hemtjänstutförare. Frågor om den tillfälligt inställda insatsen dagverksamhet för äldrehänvisas till handläggare vid myndigheten för äldre. Aktuell information hittar du alltid på www.sodertalje.se