Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen om du har en bestående funktionsnedsättning och måste anpassa din bostad. Bidraget syftar till att du ska ha möjlighet till ett självständigt liv i din permanenta bostad.

För att kunna få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder om du flyttar krävs det att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Vid köp eller byte av bostad är det alltså viktigt att du väljer en bostad som är lämplig utifrån din funktionsnedsättning. Om du funderar på att köpa eller byta bostad kan du kontakta en handläggare för mer information, vänd dig till kontaktcenter.

Så här ansöker du:

 1. Fyll i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Behöver du hjälp kan du få det av kontaktcenter.
 2. Kontakta en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig för att få ett intyg om att åtgärderna du ansöker om är nödvändiga.
 3. Beskriv de åtgärder du söker bidrag för. Bifoga kopia på eventuella ritningar eller tekniska beskrivningar.
 4. Gör en kostnadsberäkning, eller bifoga helst kopior på eventuella anbud eller offerter.
 5. Bor du i en hyresrätt måste du också ha ett intyg från din hyresvärd om att du får utföra åtgärderna och att du inte måste återställa bostaden efteråt. Annars kan du bli återbetalningsskyldig.
 6. Skicka din ansökan till kontaktcenter.
  Ansökan ska alltså innehålla:
  en ifylld ansökningsblankett
  ett intyg från en sakkunnig om att du behöver åtgärderna
  en beskrivning av eller ritning över åtgärderna
  en kostnadsberäkning eller offert
  ett intyg från hyresvärden om du bor i en hyresrätt.
 7. Kommunens handläggare fattar sedan beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag.
 8. Du får ett beslut där du får veta om du får bidrag för en eller flera av de åtgärder som du sökt bidrag för. Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna.
 9. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklaga. I samma brev som beslutet får du information om hur du ska göra. Annars kan du följa den här allmänna instruktionen om att överklaga.