Hemtjänstutförare

Hemtjänsten ger dig stöd för att du ska kunna klara dig själv och bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med matdistribution, daglig omvårdnad, eller med serviceinsatser som städning och inköp. När du blir beviljad hemtjänst ska du lämna in önskemål om vilken utförare som ska hjälpa dig. Det finns fem olika alternativ att välja mellan, fyra olika hemtjänstföretag samt kommunal hemtjänst.

Vill du ansöka om att få hemtjänst följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till på sidan Äldreomsorg så fungerar det eller Stöd vid funktionsnedsättning.

Du har möjlighet att önska vilken utförare du vill ha. Om du inte kan få den du har önskat får du en annan utförare tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat. Du hittar information om de olika utförarna under rubriken Länkar.

Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.

Biståndshandläggaren på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.