Information till privata hemtjänstutförare om kommunens verksamhetssystem

Här hittar ni som privata hemtjänstutförare information om och behörighetsblankett till kommunens verksamhetssystem Procapita Vård och omsorg (VoO).

Procapita VoO används av handläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (biståndshandläggare inom SoL och LSS och avgiftshandläggare), utförare inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning samt vuxenpsykiatri.

Vänd dig till procapitaansokan@sodertalje.se med dina ärenden och frågor som har med systemet att göra, så hjälper vi dig. Det enda undantaget är om ni får följande felmeddelande:

Då ska ni vända er till servicedesk, som du når på telefonnummer 08-523 010 75.