Information till privata hemtjänstutförare om kommunens verksamhetssystem

Här hittar ni som privata hemtjänstutförare information om och behörighetsblankett till kommunens verksamhetssystem Combine Vård och omsorg (VoO).

Combine VoO används av handläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (biståndshandläggare inom SoL och LSS och avgiftshandläggare), utförare inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning samt vuxenpsykiatri.

Vänd dig till sk-systemforvaltning@sodertalje.se med dina ärenden och frågor som har med systemet att göra, så hjälper vi dig. Det enda undantaget är om ni får följande felmeddelande:

Då ska ni vända er till servicedesk, som du når på telefonnummer 08-523 010 75.

Nytt verksamhetssystem 2020

Prova det nya verksamhetssystemet Combine i form av e-learning.
Mejla sk-systemforvaltning@sodertalje.se om du inte har fått lösenordet.

Länk till e-learning