Information till privata hemtjänstutförare om kommunens verksamhetssystem

Här hittar ni som privata hemtjänstutförare information om och behörighetsblankett till kommunens verksamhetssystem Procapita.

Procapita Vård och omsorg används av handläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (biståndshandläggare inom SoL och LSS och avgiftshandläggare), utförare inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning samt vuxenpsykiatri.

Kontakta systemförvaltare för anmälan till Procapitakurs och hjälp med behörighetsansökan.
Blanketten skickas i god tid innan anställningen börjar (senast två veckor innan) samt vid övriga förändringar.
Ansökan mailas från ansvarig chefs mail som bifogad fil.

Frågor om ansökan eller Procapita - kontakta systemförvaltare Ulrika Söderberg