Lex Maria och Lex Sarah

Lex Maria och lex Sarah gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i vårt kvalitetsarbete. Målsättningen är att synliggöra och åtgärda alla brister.

Lex Maria

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som finns i patientsäkerhetslagen.

Om du som patient i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapportera det till respektive nämnd. Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Maria ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på en bestämmelse som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom socialtjänsten eller omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt Lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).