Lokal värdighetsgaranti

För att du, dina anhöriga och medborgare ska veta vad ni kan förvänta er av äldreomsorgen i Södertälje kommun har vi lokala värdighetsgarantier för biståndshandläggning, hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgens mål är att du genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett värdigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt.

Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad du som tar emot vård och omsorg från oss kan förvänta dig av äldreomsorgen. Om vi inte lever upp till garantierna kan du vända dig till oss för att anmäla detta.

Det gör du genom att prata med verksamhetens personal eller genom att ringa kommunens kontaktcenter på 08-523 010 00. Du kan också använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter på äldreomsorgen. Gå till e-tjänsten.