Lokal värdighetsgaranti

I Södertälje kommun gäller lokala värdighetsgarantier för biståndshandläggning, hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

BIld på brukare och medarbetare på Mariekällgården.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett värdigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt.

Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad brukarna kan förvänta sig i äldreomsorgen. Om kommunen inte lever upp till garantierna ska brukarna ta kontakt med kommunen för att anmäla detta.

Det gör man genom att kontakta verksamhetens personal eller genom att ringa Kontaktcenter på 08-523 010 00. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till social-ochomsorgskontoret@sodertalje.se