Patientsäkerhetsberätelse

Den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkra kraven på patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vården.

Varje år ska det upprättas en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbtete har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt
  • vilka resultat som har uppnåtts.