Mötesplatser för äldre

Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta med uteaktiviteter från och med den 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona.

Då mötesplatserna tidigare i höst även stängde sina inneaktiviteter på Bergvik och Morkullan innebär detta att alla aktiviteter på mötesplatserna kommer vara stängda framöver.

Bild på Mötesplatser för äldre

Mötesplatser för äldre

För aktuell information ring något av numren. Telefon: 08-523 015 67, 08-523 024 18