KURS - Ögat i fokus! Fyra onsdagar: 7/8, 5/10, 2/11 och 7/12 på Bergvik

Kurs om ögat och synen i fokus och vilka möjligheter som finns att leva ett rikt liv även om synen börjar svikta. Olika teman varje gång. Vi träffas fyra onsdagar, första onsdagen i månaden. Föredragen leds av Christina Sönnergren - Synskadades Riksförbund. Fikapaus i mitten, vi bjuder! Ett samarbete med Synskadades Riksförbund & Studieförbundet Vuxenskolan. Kurstillfällen endast dessa onsdagar: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12

Evenemangsinformation
Mötesplatsen Bergvik
onsdagar mellan 14 september 2022 - 7 december 2022
13:00 - 15:00