KURS! Hälsospåret på Morkullan

”hur kan jag leva ett hälsosammare liv?” – teoretisk kurs där du även får med dig hem studiematerial/bok. Vi lär oss om vår hälsa och fikar tillsammans. Ett samarbete med NSPH. - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Teoretisk kurs. Här får du tillsammans med andra kunskap och inspiration till att göra egna hälsosamma val på dina villkor. Varje träff utgår från olika teman t.ex. sömn, fysisk aktivitet, matens betydelse och stresshantering. 10 tillfällen. FÖRANMÄLAN snarast/senast en vecka innan kursstart! Mejla: motesplatserna@sodertalje.se, ring: 08-5230 64 72

Evenemangsinformation
Mötesplatsen Morkullan
tisdagar mellan 17 januari 2023 - 21 mars 2023
10:00 - 12:00