Vård- och omsorgsboende (äldreboende)

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om bistånd till vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboendet hyr du en lägenhet som du inreder själv.

I Södertälje kommun finns nio vård- och omsorgsboenden. Boendet är uppdelat i grupper efter vårdbehov, till exempel personer med demens.

Läs mer om hur du ansöker under Äldreomsorg - så fungerar det