Uppföljning av Heijkensköldska gården

Uppgifter om missförhållanden i äldreomsorgen felaktiga visar granskning

Uppgifter har förekommit i media om allvarliga missförhållanden på vård- och omsorgsboendena Heijkensköldska gården och Tallhöjden. För att ta reda på vad som faktiskt har hänt har kommunen genomfört granskningar av vård- och omsorgsboendena i dialog med medarbetare och chefer.  Bland annat har uppgifter om att lugnande läkemedel skrivs ut och ges till boende för att kompensera för brist på bemanning och ohållbara arbetsförhållanden för personalen undersökts. Södertälje kommun har tagit medieuppgifterna på mycket stort allvar då vår verksamhet bygger på förtroende. Inget har framkommit i granskningarna som tyder på att det råder missförhållanden för våra brukare. Däremot finns det områden inom arbetsmiljön som behöver förbättras och utvecklas. Ett planeringsarbete för det har påbörjats. Resultatet av granskningen kan du läsa här