Verksamhet för personer med demenssjukdom och omvårdnad, enheten består av sammanlagt 48 lägenheter.

Oxbackshemmet är ett vård- och omsorgsboende med 48 lägenheter fördelat på sex bostadsgrupper, varav 16 lägenheter är avsedda för personer med demenssjukdom. 

Oxbackshemmet ligger centralt i Södertälje med gångavstånd till buss och pendeltåg. 

Adress: Oxbacksgatan 15-19, 151 73 Södertälje.