Frågor och svar arbetsgivare

Varje sommar finansierar Södertälje kommun praktikplatser för stadens ungdomar. Målgruppen är främst unga som på egen hand inte kan hitta något sommarjobb. I år gäller praktiken elever som är födda 2004 eller 2005 samt elever med särskilda behov födda 2003.

Två viktiga kriterier för feriepraktiken skiljer den från vanliga sommarjobb:
1. Det måste finnas en handledare till hands för varje praktikant.
2. Praktikanterna får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

Hur mycket får praktikanterna arbeta?
Tre veckor och högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller det?

Period 1: v. 24, 25, 26 (14 juni – 2 juli)

Period 2: v. 27, 28, 29 (5 juli – 23 juli)

Period 3: v. 30, 31, 32 (26 juli – 13 aug)


Vad behöver jag tänka på inför praktikstart?
För många ungdomar är feriepraktiken den första kontakten med arbetslivet. Här är några tips för ett lyckat samarbete mellan dig som handledare och feriepraktikanten:
- Planera för praktikantens ankomst så den känner sig välkommen. Tydlig introduktion och att det finns meningsfulla arbetsuppgifter bäddar för en god start.
- Informera om vilka regler som gäller för till exempel användande av mobiltelefon, klädsel, bemötande etc.
- Se till att praktikanten inte sitter sysslolös långa stunder. Ge löpande instruktioner och ta inte förgivet att praktikanten ser vad som behöver göras. Saker som är självklara för dig med erfarenhet kan vara helt främmande för praktikanten.
- Utse en ersättare om du blir sjuk eller går på semester.

Vilka tider får praktikanterna arbeta?
Du får schemalägga praktikanten måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Den ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska praktikanten vara ledig i två dagar. Om praktikanten ska arbeta efter ett schema ska den informeras om detta i förväg.
OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om en praktikant till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag. När en praktikant endast arbetar 3 timmar måste den inte ta rast men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste praktikanten enligt lagen ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får praktikanten arbeta på helger?
Praktikanten ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Praktikanterna får lön för 6 timmar även om de arbetar 3 timmar.

Får praktikanten arbeta in timmar?
Ja, period 1 är en kalenderdag kortare pga. Midsommarafton.
För att praktikanten inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att den ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Det är upp till dig att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Får jag kalla in praktikanterna till ett informationsmöte innan de börjar arbeta?
Ja, men mötet räknas som arbetstid och ingår i de 90 timmarna.

Vem betalar praktikantens lön?
Det gör Södertälje kommun. Praktikanten får lön för max 90 timmar.
Rapportera närvaro och försäkringar

Hur rapporterar jag närvaro?
Praktikanten har med sig en närvaroblankett första arbetsdagen. I den fyller du i de timmar praktikanten har arbetat. Både du och praktikanten ska skriva under den ifyllda blanketten när perioden är slut. Ta gärna en kopia av blanketten innan du lämnar över den till praktikanten. Praktikanten skickar sedan in originalet till kommunen.

Får praktikanterna byta period eller arbetsdagar?
Om praktikanten vill byta period och du samtycker till det ska du meddela oss detta. Byte av dagar kan däremot du och praktikanten komma överens om sinsemellan, men då är det viktigt att ni redovisar det i närvaroblanketten. Du har rätt att säga nej till byte av såväl perioder som dagar.

Är praktikanten försäkrad?
Ja, praktikanten omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.
Arbetsplatsen ansvarar för arbetsmiljön och för att tillhandahålla arbetskläder.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?
Ja, på blanketten Platsanmälan kan du framföra önskemål om vem som ska praktisera hos dig, men om du äger företaget du får du inte vara släkt med praktikanten. Praktikanten måste även ansöka om feriepraktik via www.sodertalje.se/feriepraktik före den 19 mars 2021.

När får jag veta vem som kommer att praktisera på min arbetsplats?
Så snart matchningsarbetet är klart, senast i mitten på april, skickar vi ut en preliminär lista på de ungdomar som vi har valt ut till dig. Kom dock ihåg att namnen kan komma att ändras beroende på om någon tackar nej och platsen erbjuds till en annan sökande. När alla ungdomarna har tackat ja till en plats hos dig skickar vi en slutgiltig lista.

Kommer praktikanterna att höra av sig till mig?
Vi uppmanar praktikanten att ta kontakt med dig i god tid innan perioden börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. I så fall får du gärna kontakta praktikanten så att den får information om var och när ni skall träffas första arbetsdagen och om det är något särskilt den behöver tänka på, till exempel oömma kläder. Dock är det arbetsstället som ska stå för speciella arbetskläder för t ex arbete i restaurang, skogsröjning, djur etc.

Vad gör jag om en praktikant missköter sig?
Hör av dig till oss på (telefon) 08-523 017 05.
Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?
Ring eller maila till oss på feriepraktiken@sodertalje.se så hjälper vi dig.