Frågor och svar sökande

Vem kan söka?

Du som är elev, är folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2004 eller 2005. Även du som är född 2002 eller 2003 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

I första hand prioriteras ungdomar som inte haft feriepraktik tidigare. Du som redan gjort feriepraktik bör även söka andra sommarjobb.

Kan jag söka feriepraktik om jag saknar svenskt personnummer?

Ja, det kan du. Du kan dock inte ansöka via webben utan måste kontakta SYV eller kurator i skolan som hjälper dig att göra en skriftlig ansökan.

Följande handlingar måste bifogas ansökan:

 • kopia på ditt LMA-kort där det framgår att du har ett s.k. AT-UND (arbetstillstånd undantag).
 • samordningsnummer från skatteverket så lönen kan betalas ut. Begär ett skattebeslut från Skatteverket där det framgår vilken skatt som ska dras. Samordningsnumret får du i samband med skattebeslutet.

Ansökan måste vara inlämnad innan ansökningsperioden går ut.

Var kan man få jobba?

Feriepraktikplatserna finns främst inom kommunens verksamheter och föreningar i Södertälje. Flest platser finns inom området fastighet/vaktmästeri men även inom vård och omsorg är utbudet förhållandevis bra. Minst platser finns inom pedagogiskt arbete.

Kan jag erbjudas plats inom områden som jag inte önskat i min ansökan?

Ambitionen är att erbjuda så många som möjligt, som ansökt inom ansökningsperioden, en feriepraktikplats. I första hand försöker vi hitta en plats som motsvarar dina önskemål beträffande arbetsområde, period och geografiskt område. Du måste dock vara villig att acceptera även andra alternativ om det är brist på platser inom de områden som du har önskat.

Vad gäller period är det störst chans att få en plats under period 3, och minst under period 1 då trycket är stort och platserna tar snabbt slut.

Hur gör jag om jag vill ordna en plats på egen hand

Ansökningstiden har gått ut.

Hur mycket får man arbeta?

Tre veckor och högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller?

Period 1: v. 24, 25, 26 (14 juni – 2 juli)

Period 2: v. 27, 28, 29 (5 juli – 23 juli)

Period 3: v. 30, 31, 32 (26 juli – 13 aug)

Vad är det för lön?

72 kr i timmen inklusive semesterersättning.  

Var söker jag?

Ansökningstiden har gått ut 
Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter rätt så att du inte går miste om ett erbjudande. Du behöver också gå in på ditt mail, efter att du skickat ansökan, och kontrollera att du har fått en bekräftelse på ansökan. Om du inte fått bekräftelsen tyder det på att e-postadressen är fel och du måste kontakta oss så att vi kan rätta den.

När får man besked om man har fått en praktikplats och vilken period som gäller?

Du får besked under april månad. Alla får inte beskedet samtidigt då breven skickas i omgångar. Du får ett sms när ditt brev har skickats.

Hur vet jag om jag har fått en praktikplats?

Du får ett brev hemskickat med

 • ett praktikerbjudande
 • en överenskommelse (avtal)
 • en närvaro- och skattebefrielseblankett
  Om du fått erbjudande om praktik inom Telge koncernen delas blanketterna ut på arbetsplatsen.

När du har erbjudits en praktikplats får du två svarsalternativ: JA eller NEJ.

Om du kryssar för JA och skickar in svarstalongen, inom den utsatta tiden, får du den praktikplatsen som står på ditt erbjudandebrev. Det är viktigt att du svarar i tid så att du inte förlorar din plats! Om du kryssar för NEJ kommer du inte att få fler erbjudanden.

Om du inte har fått plats får du ett meddelande via mail.

Vad ska jag göra när jag har fått ett praktikerbjudande?

 • Läs igenom erbjudandebrevet och överenskommelsen
 • Kryssa i JA eller NEJ på svarstalongen
 • Skriv under svarstalongen, även målsman ska skriva på om du är under 18 år.
 • Klipp ut talongen och skicka den till oss inom 14 dagar från utskriftsdatumet. Adressen är:

Södertälje kommun/Feriepraktik, Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje.
Den övre delen som innehåller information om din praktik ska du behålla.

Vad händer sen?

När vi har registrerat att du tackat ja får du ett bekräftelsemail på att du fått den erbjudna platsen.

När du fått mailet ska du kontakta din handledare. Ring i god tid, senast 10 dagar innan du börjar din praktik, och presentera dig. Fråga handledaren om ni ska träffas innan du börjar och i så fall när och var.

Om ni inte ska träffas innan kan du fråga:

 • vart och vilken tid du ska komma första arbetsdagen och vem som ska möta upp dig
 • vilket schema du får
 • om det är något särskilt du behöver tänka på, till exempel oömma kläder och skor etc.
 • om du ska ta med dig lunch

Om du kallas till ett info-möte på erbjudande- eller bekräftelsebrevet behöver du inte ringa.

Måste jag visa utdrag ur polisens belastningsregister?

Ja, om du fått feriepraktik på fritids eller förskola. Utdraget beställer du från polisen. Det tar minst två veckor att få hem, så var ute i god tid!

När du får hem utdraget i brevlådan ska du inte öppna kuvertet utan ta det med dig oöppnat till din handledare fösta dagen på feriepraktiken.

OBS! Har du inte med dig registerutdraget får du inte, enligt skollagen, börja din feriepraktik.

Vad gör jag om jag har tappat bort lappen med information om jobbet?

Bekräftelsebrevet, som du får via mail, innehåller samma information. Men om du ändå vill ha en ny lapp då hör du av dig till oss på feriepraktiken@sodertalje.se. Glöm inte att ange ditt för- och efternamn i mailet.

Vad händer om jag inte svarar inom 14 dagar?

Då förlorar du platsen. Ett uteblivet svar tolkas som att du inte vill ha platsen och den erbjuds till andra sökande.

Vad gör jag om jag har tackat ja men ångrar mig?

Det är många ungdomar som står i kö till feriepraktiken. Om du tackat ja men ångrar dig senare ska du skicka ett mejl till feriepraktiken@sodertalje.se där du skriver hela ditt namn samt att du tackar nej till erbjudandet om feriepraktik. Det finns ingen möjlighet att byta praktikplats.

Får jag byta min period?

Periodbyte kan inte beviljas annat än i undantagsfall t.ex. av medicinska skäl eller om din period krockar med en annan viktig aktivitet som du måste delta i t.ex. sommarskola.

Får jag byta period på grund av en resa?

Resa anses inte som ett giltigt skäl till att byta period då tillgången till platser är begränsat. Fundera istället på vad som är viktigast för dig, resa eller att feriepraktisera.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan jobba under min period?

Du får du komma in med ett läkarintyg så försöker hitta en annan lösning.

Vem bestämmer vilket schema jag får eller vilka dagar jag arbetar?

Det gör din handledare på arbetsplatsen.

Får arbetsstället schemalägga mig på helger?

Ja, du kan schemaläggas måndag till söndag mellan kl.07:00 och 22.00 alla dagar. Tänk på att du inte får arbeta mer än fem dagar i sträck, sedan måste du vara ledig två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om du till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

Hur många timmar arbetar man på helger?

Du får arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Du får alltså lön för 6 timmar även om du arbetar 3 timmar.

Hur lång lunch får man?

Du måste enligt lagen ha minst 30 minuters rast (lunch) under en 6-timmars arbetsdag. Rasten ingår inte i dina arbetstimmar. Ju längre rast du har desto senare slutar du, till exempel om du arbetar mellan kl. 10.00 och 16.00 och har 30 minuters lunch ska du sluta kl. 16.30.
När du arbetar mindre än 4 timmar måste du inte ta rast.

Hur redovisar jag min närvaro?

Vi skickar ut en närvaroblankett till dig tillsammans med praktikerbjudandet. På blanketten finns även en ruta för skattebefrielse/jämkning.

Vem ska fylla i min närvaroblankett?

Det gör din handledare. Närvaroblanketten ska du ge till din handledare första arbetsdagen. När din period är slut ska du få tillbaka den ifylld.

Vem ska skicka in närvaroblanketten?

Det gör du. Adressen är Södertälje kommun, Feriepraktik, Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje.

Tänk på att när du har skickat in blanketten görs inga ändringar. Det är därför viktigt att du själv kontrollerar följande:

 • alla timmar stämmer
 • handledaren och du själv har skrivit under
 • du har fyllt i rutan Skattebefrielse om du tjänar mindre än 20 008 kr under 2021

Vem ringer jag till om jag blir sjuk?

Du ska alltid ringa till din handledare om du blir sjuk eller får förhinder. Om du är borta utan att meddela handledaren kan din feriepraktik avslutas.

Får jag lön även om jag har varit sjuk?

Om du missar en dag kan du som regel ta igen den, så prata med din handledare. Om du är sjuk mer än 2 dagar ska du även meddela det till feriepraktiken@sodertalje.se.

Får jag ta ledigt någon dag?

Endast om det handlar om en viktig angelägenhet. Fråga din handledare; kanske kan du byta ut en dag eller jobba igen timmarna som du måste vara borta.

När får jag min lön?

Det beror på vilken period du arbetar och när vi får in din närvarorapport. Lönen betalas ut den 25:e i månaden men vi måste ha fått in din rapport ca 2 veckor innan. Tänk på att skicka in rapporten så snart din praktikperiod är slut.   

Närvarorapporten är ditt löneunderlag. Den ska både du och din handledare skriva på. Kontrollera att blanketten är rätt ifylld när du lämnar in den eftersom man inte kan justera den i efterhand.

Vem betalar min lön?

Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar.

Hur betalas min lön ut?

Kommunen använder sig av Nordeabank vid utbetalning av din lön. Om du har ett konto på Nordea sätts lönen automatiskt in på ditt konto.

Om du har konto på en annan bank behöver du anmäla kontot hos Nordeas kontoregister på www.nordea.se/anmalkonto. Ange Södertälje kommun som arbetsgivare, arbetsgivarnr är 010181.

Gör detta i god tid så att allt är klart när du börjar din praktikperiod.

Om du saknar ett bankkonto skickar Nordea ut ett utbetalningskort (check) till den adress du har angivit i din ansökan. Tänk på att meddela oss om din adress ändras efter att du registrerat din ansökan. Maila den nya adressen till feriepraktiken@sodertalje.se.

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?

Du får bara lön för 90 timmar.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 008 kr under 2021 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en ruta för skattebefrielse/jämkning på närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 20 008 kr 2021 måste du lämna in en A-skattsedel till kommunens lönesupport i god tid före löneutbetalningen.

Vad gör jag om jag inte trivs på arbetsplatsen eller inte kommer överens med handledaren?

I första hand bör du prata med din handledare och berätta hur du känner. Det är viktigt att hen får veta om det t.ex. är något du inte förstår, om det har hänt något eller om det är något som stör dig. Ofta räcker det med att prata med handledaren men om du tycker att det känns svårt så kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Hur kan jag få ett arbetsintyg?

Du mejlar till oss och ber om att få ett arbetsintyg. Det är ett bevis för att du har feriepraktiserat på ett arbetsställe under en viss tid. Din handledare kan ge ett intyg på dina arbetsuppgifter.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor under praktiken?

Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss. Både din handledare och vi på Feriepraktiken finns där för att hjälpa dig.