Arbetsmarknadsinsatser

Södertälje kommun ger dig möjlighet att pröva dig fram. Du som har försörjningsstöd och har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp med arbetsmarknadsinsatser av Arbetsmarknadsenheten på Arbetslivskontoret. Du kan inte anmäla dig själv till oss.

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort. Hos oss kan du få stöd med att söka jobb, hitta en praktikplats eller få arbetsrehabilitering.

Om du är arbetssökande eller nyligen fått uppehållstillstånd ska du först anmäla dig hos Arbetsförmedlingen för att få veta mer om vilket stöd du kan få.

Bild på Cecilia Ståhl

Cecilia Ståhl

Kontorschef Arbetslivskontoret Telefon: 08-52304118 E-post: cecilia.stahl@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 15189 Södertälje