Arbetsmarknadsinsatser

Södertälje kommun ger dig som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och/eller har försörjningsstöd möjlighet att få hjälp med arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort. Hos oss kan du få stöd med att söka jobb, hitta en praktikplats eller få arbetsrehabilitering.

Du kan inte anmäla dig själv till oss utan du blir hänvisad till oss från Arbetsförmedlingen eller försörjningsstöd.

Om du är arbetssökande eller nyligen fått uppehållstillstånd ska du först anmäla dig hos Arbetsförmedlingen för att få veta mer om vilket stöd du kan få.