Feriepraktik

Södertälje kommun erbjuder feriepraktikplatser för kommunens skolungdomar. Du som är elev, folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2001 eller 2002  kan söka feriepraktik. Även du som är född 2000 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

Södertälje kommun anordnar varje år feriepraktik för unga som inte kan hitta sommarjobb. Två viktiga kriterier skiljer feriepraktik från vanliga sommarjobb

1. Det måste finnas en handledare för varje praktikant.

2. Praktikanterna får inte ersätta vanlig arbetskraft.

Ansökningsperioden för 2018 är 19 feb – 18 mars 

Länk till ansökningsformuläret hittar du nedan under blocket Allmän information om feriepraktik / Var söker jag?

Vilka perioder gäller?

Period 1: 14 juni – 4 juli

Period 2: 5 juli – 25 juli

Period 3: 26 juli – 14 aug

Telefontider

Måndag kl. 13 – 15

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 9 – 11

Frågor och svar

Nedan finner ni svar på de mest förekommande frågor samt information till arbetsgivare och handledare.

Du som är elev, är folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2001 eller 2002. Även du som är född 2000 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

Arbetslivsnämnden tar varje år beslut om målgrupp, omfattning och ersättningar gällande ferieverksamheten. År 2018 erbjuds alla ungdomar som söker inom ansökningstiden en feriepraktikplats.

Feriepraktikplatserna finns inom kommunens verksamheter eller privata företag och föreningar i Södertälje.

Observera att genom att kryssa i flera alternativ så är det lättare att matcha dig mot en plats som passar dig. Många önskar att jobba under period 1, därför är trycket stort under denna period och platserna tar snabbt slut.

3 veckor och högst 90 timmar.

Period 1: 14 juni – 4 juli

Period 2: 5 juli – 25 juli

Period 3: 26 juli – 14 aug

68 kr i timmen inklusive semesterersättning.

Du ska ansöka om feriepraktik via

http://feriebas.se/sodertalje

Var särskilt noga med att:

 • skriva rätt mail-adress. Ett kvitto på din ansökan och ett lösenord till ”mina sidor” skickas till den mail-adress du uppgivit.
 • fylla i rätt adress och telefonnummer.
 • ange det efternamn som står på dörren om det inte är samma som ditt eget. Fyll i namnet på dörren i fältet C/o adress.
 • när du har skickat ansökan ska du logga in på mina sidor, med lösenordet som du fick via e-post, och kontrollera att ovanstående uppgifter är korrekta.

Första ansökningsdagen är den 19 februari 2018.

Sista ansökningsdagen är den 18 mars 2018.

Du får besked senast under maj månad. Alla får inte beskedet samtidigt utan breven skickas i omgångar med ett par veckor emellan.

Du får ett brev hemskickat med

 • ett praktikerbjudande
 • en överenskommelse
 • en närvaroblankett
 • en skatteblankett

När du har erbjudits en praktikplats får du två svarsalternativ: JA eller NEJ.

Om du kryssar för JA, målsman skriver under och skickar in svarstalongen inom den utsatta tiden får du den praktikplatsen som står på ditt erbjudandebrev.

Om du kryssar för NEJ kommer du inte att få fler erbjudanden.

 • Läs igenom överenskommelsen
 • Kryssa i JA eller NEJ på svarstalongen
 • Skriv under svarstalongen, även
  målsman ska skriva på om du är under 18 år
 • Klipp ut och skicka in talongen till Södertälje kommun inom 14 dagar.

Adressen är: Södertälje kommun, Feriepraktik, Nygatan 22, 151 89 Södertälje.

När du har fått en bekräftelse, via mail, att du fått den erbjudna platsen ska du kontakta din handledare. Ring i god tid innan du börjar din praktik och presentera dig. Fråga handledaren om ni ska träffas innan du börjar och i så fall när.

Om ni inte ska träffas innan kan du fråga:

 • Vilken tid du ska komma första arbetsdagen
 • Vilket schema du får
 • Vad du behöver tänka på, till exempel speciella kläder eller skor och så vidare
 • Om du ska ta med dig lunch
 • Annat som du tycker är viktigt för dig

Då hör du av dig till oss via mejl på feriepraktiken@sodertalje.se

Skriv ditt för- och efternamn samt födelsedatum och berätta att du vill ha en ny lapp.

Om du inte svarar inom 14 dagar förlorar du praktikplatsen. Vi tolkar ett uteblivet svar som att du inte vill ha platsen och erbjuder den till andra sökande.

Det gör arbetsgivaren/handledaren.

Ja, det får han/hon. Du kan schemaläggas måndag till söndag mellan kl.07:00 och 22.00 alla dagar. Du ska endast arbeta fem dagar i veckan.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om du till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

Du ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6- timmars arbetsdag. Du får alltså lön för 6 timmar även om du arbetar 3 timmar.

Du måste enligt lagen ha minst 30 minuters lunch under en 6-timmars arbetsdag. Rasten ingår inte i dina arbetstimmar. Ju längre lunch du har desto senare slutar du, till exempel om du arbetar mellan kl. 10.00 och 16.00 och har 30 minuters lunch ska du sluta kl. 16.30. När du bara arbetar 3 timmar måste du inte ta rast.

Periodbyte kan inte beviljas annat än i undantagsfall t.ex. av medicinska skäl eller om din period krockar med en annan aktivitet som är viktig för dig.

Resa är inte ett tillräckligt skäl för att få byta period. Vi vet att det är svårt att planera allt så här långt i förväg, men på grund av hög arbetsbelastning under feriesäsongen måste vi ha regler och då är det svårt att göra undantag för de som av olika skäl vill byta period.

Då får du komma in med ett läkarintyg så ska vi försöka hitta ett annat jobb åt dig så gott det går. Vi kan dock aldrig garantera att vi kan lösa alla förhinder som dyker upp.

Då får du prata med din arbetsgivare/handledare och fråga om du kan komma in en annan dag. Du ska alltid vända dig till din handledare när du vill ta igen dagar. Kom ihåg att du inte får lön för mer än 90 timmar.

Vi skickar ut en närvaroblankett och en skatteblankett till dig tillsammans med praktikerbjudandet. Det är du som ansvarar för att:

 1. den fylls i av handledaren/arbetsgivaren
 2. alla timmar stämmer
 3. handledaren/arbetsgivaren har skrivit under
 4. du skriver under blanketten och skickar in den till kommunen.

När du har skickat in blanketten görs inga ändringar, även om du i efterhand kommer på att antalet timmar inte stämmer. Eftersom du ansvarar för att skicka in närvaron utgår vi från att du har kontrollerat den och godkänt den.

Det gör din handledare. Det är viktigt att ni är överens om antalet arbetade timmar innan du skriver under.

Det gör du. Skicka blanketten till: Södertälje kommun, Feriepraktik, Nygatan 22, 151 89 Södertälje.

Du ska ringa till din handledare. Det är viktigt att du ringer och meddelar när du inte kan komma för att undvika att din feriepraktik avslutas.

Om du missar en dag kan du ta igen den. Prata med din handledare om det. Det är ni som ska komma överens om att ta igen dagar samt om eventuell ledighet.

Du får diskutera möjligheten med din handledare och fråga om du kan byta ut din dag.

Det beror på när du arbetar och när vi får in din närvaroblankett och skatteblankett. Normalt betalas lönen ut den 25:e varje månad. Under feriepraktiksäsongen görs även extra utbetalningar mellan de ordinarie utbetalningarna.

Närvaroblanketten är ditt löneunderlag. Den ska både du och din handledare skriva på. Var noga när du fyller i blanketten eftersom man inte kan justera den i efterhand.

Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar.

Lönen betalas ut till konto i Nordea. Har du ett konto i en annan bank än Nordea kan du göra något av följande:

 1. Gå till www.nordea.se/anmalkonto eller följ direktlänken https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/login för att anmäla ditt konto. Ändringen börjar gälla direkt.
 2. Fyll i blanketten AnmälanÄndring av löntagaruppgifter.pdf och lämnar in den till Nordea. Var ute i god tid; handläggningstiden är minst två veckor.

Om du saknar ett bankkonto betalas lönen ut via ett utbetalningskort som skickas till den adress du har meddelat Feriepraktiken att du bor på.

Du får bara lön för 90 timmar.

Om du kommer att tjäna mindre än 19 247 kr under 2018 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Vi skickar en skatteblankett för jämkning tillsammans med närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 19 247 kr 2018 måste du lämna in en A-skattesedel till lönekontoret i god tid före löneutbetalningen. Om du inte har lämnat in A-skattesedeln dras det en straffskatt vilket innebär 10 % mer. Pengarna betalas tillbaka året efter.

Då hör du av dig till oss.

Du mejlar oss och ber om att få ett arbetsintyg. Det är ett bevis för att du har arbetat hos arbetsgivaren under en viss tid. Din handledare kan ge ett intyg på dina arbetsuppgifter.

Om du undrar över något kan du maila feriepraktiken@sodertalje.se