Frågor och svar

Här kan du få svar på vanligt förekommande frågor kring arbetsmarknadsinsatser.

Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen bör du först skriva in dig. Det kan du göra på plats i Arbetsförmedlingens lokaler eller på webben. Är du i behov av försörjningsstöd, ansök om ekonomiskt bistånd hos Södertälje kommun. Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetskonsulent på Arbetsmarknadsenheten som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.

Formerna för samverkan ser olika ut men syftar till att korta vägen till arbete, ta vara på kompetens och möta framtidens behov av kompetens för individerna. Samverkan ska också främja ökad mångfald och integration. Några samarbetsparter kring arbetsmarknadsinsatser i Södertälje kommun är; Arbetsförmedlingen, Telge, Samordningsförbundet, Europeiska Socialfonden (ESF) och Försäkringskassan.

För att du ska få hjälp med en insats av något slag krävs att du får ekonomiskt bistånd från Södertälje kommun eller är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Södertälje kommun kan erbjuda insatser inom vägledning, matchning, studier, praktik, arbetsrehabilitering, arbetsträning eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten. Tillsammans med din handläggare kartlägger ni vilken insats som blir bäst och passar just dig.

Specifika insatser hos Arbetsmarknadsenheten kan vara tex Inre service (certifierad utbildning inom städ och hemservice), Arkiv data (utvecklar grundläggande datakunskaper genom att digitalisera lokalt och regionalt kulturhistoriskt material), Weda gruppen (arbetsträning inom handel, transport, snickeri, textil, kundkontakter och prismärkning) eller praktik och arbetsträning inom administration och fastighetsskötsel.