MAP2020

Södertäljes största arbetsmarknadsprojekt MAP2020 startade 1 mars 2016. När projektet avslutas i mitten av 2019 ska 1068 kvinnor och män ha tagit del av projektet.

Målet är att 30 procent av dessa efter deltagande i projektet ska kunna försörja sig själva genom att ha påbörjat anställning, börjat studera eller startat eget företag. MAP 2020 drivs av Södertälje kommun i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Telge AB. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Projektet riktar sig till arbetslösa personer som idag tar emot försörjningsstöd. Aktiviteterna i projektet syftar till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. MAP 2020 erbjuder tre branschspår, vård och omsorg, teknisk service och industriell produktion samt mat och gröna näringar. Samtliga aktiviteter kommer att genomsyras av ett språkutvecklingsarbete kopplat till svenska i arbetslivet.

Den totala budgeten för MAP 2020 är 105 miljoner kronor. 50 miljoner av dessa står Europeiska Sociala Fonden för. Projektchef är Helén Björnsdotter 08-52302536.