Weda Återbruk

Handla miljösmart - Handla Secondhand

Weda Återbruk är del av Arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun. I samarbete med Telge Återvinning, hämtar vi det som kommunens invånare skänker till vår container på återvinningsstation. Vi sorterar, rengör, reparerar och/eller använder vid tillverkning av nya produkter. En del som förnyas säljs under namnet "Retouch". Vad som skapas beror på vad som kommer in och vilka som arbetstränar.

Alla medarbetare deltar i återbruket, städar och sköter kundservice, efter sin förmåga med stöd av arbetshandledare. Kundkontakten ger även träning i det svenska språket. Denna erfarenhet som intygas, kan öppna möjlighet till anställning inom olika serviceyrken i butik och lager.

Handla hos Weda Återbruk, för ett hållbart samhälle och miljö!

Weda Återbruk vill passa på att rikta ett varmt tack till alla berörda som gör verksamheten möjlig!

Öppettider: Tisdag–fredag klockan 12.00-17.00

Välkommen att fynda hos Weda Återbruk, Wedavägen 3c!

Bild på Elisabeth Turner

Elisabeth Turner

Arbetshandledare Telefon: 08-523 046 78 E-post: elisabeth.turner@sodertalje.se