Barn, ungdom och familj

Kommunen erbjuder stöd till både barn, ungdomar och familj. Om du är orolig för att något barn eller någon ungdom far illa, om du har frågor eller behöver stöd kring ditt föräldraskap, då kan du kontakta barn och ungdomsenheten i Södertälje kommun, mottagningsgruppen.

Här arbetar socialsekreterare som du kan rådgöra med. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt för att barnet eller ungdomen ska få hjälp.
För att få kontakt med oss – ring barn och ungdomsenhetens reception på tel 08-523 038 08 och be att få prata med mottagningsgruppen. Vi har öppet under kontorstid måndag–fredag.

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa?

Om du tror att någon som är mellan 0 och 20 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.

Anmäl misstanke om barn som far illa

Vill du engagera dig för barn och unga, bli t ex familjehem, jourhem eller kontaktperson?

Det finns ett stort behov av personer som kan tänka sig att ställa upp för barn och unga, det kan t ex vara att bli kontaktperson eller familjehem. Läs mer och anmäl intresse.

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Att barn och ungdomar mår psykiskt dåligt kan bero på många olika faktorer. På sidorna om psykisk ohälsa kan du läsa mer och få information vart du kan vända dig.

Bild på Barn och ungdom

Barn och ungdom

Telefon: 08-523 038 08 E-post: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se Adress: Holmfastvägen 31