Alkohol och droger - barn och unga

Här finns information om verksamheter som kan ge stöd och råd kring frågor om alkohol och droger. Frizon och miniMaria.

Frizon

Frizon är en plats för barn/ungdomar som varit med om våld, missbruk och/eller psykisk sjukdom i sin familj. Frizon är till för dig som är bosatt i Södertälje, Nykvarn och Salem.

Trappan

Vi erbjuder krisbearbetning för barn som upplevt våld/hot i sin familj. Barnen får prata om det svåra de varit med om. Vi använder Trappanmodellen utarbetad av Rädda Barnen.

Trappan vill visa dig som är barn/tonåring:

 • Att kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.
 • Att det inte är ditt fel att mamma blir hotad eller slagen.
 • Hur du kan känna igen dina egna känslor och behov.
 • Att du har rätt att säga nej till det du inte vill.

Ventilen

Vänder sig till barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där psykisk sjukdom hör till vardagen. Vi har grupper där du tillsamman med andra i liknande situation får lära dig:

 • Mer om psykisk sjukdom
 • Att det inte är ditt fel
 • Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt

Ljuspunkten

Vänder sig till barn/ungdomar som upplevt missbruk i sin familj. Här ger vi kunskap om hur missbruket påverkar alla i en familj.
Det du ser och känner är rätt, alla känslor är värdefulla!

Vill du vara med i en grupp där
du får lära dig:

 • Att det inte är på grund utav dig
 • som mamma/pappa missbrukar
 • Att prata om det som är svårt
 • Att det finns fler som har det som du

Snigel

För barn med separerade föräldrar i vårdnadstvister.
Träffarna sker i grupp.

Vi har tystnadsplikt.
Du kan vara anonym.
Det kostar inget att vara med.
Vi startar grupper varje termin.

Kontaktuppgifter till Frizon: 

08-523 018 18

Du kan även skicka e-post till frizon@sodertalje.se

Hjälp oss att bli bättre!

Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål angående våra verksamheter och det stödet vi erbjuder, läs mer här: Synpunktshantering

MiniMaria

MiniMaria är en mottagning till dig som har funderingar eller problem kring alkohol och droger. Vi vänder oss till ungdomar upp till 20 år och deras föräldrar. Du som är över 18 år kan komma utan dina föräldrar om du vill.

På MiniMaria arbetar kuratorer, sjuksköterskor och läkare. Vi erbjuder:

 • rådgivning
 • samtal
 • behandling
 • drogtester
 • familjesamtal
 • anhörigsamtal
 • läkarkontakt

Alla besök är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

För föräldrar

Du är välkommen att kontakta oss om du är orolig för att ditt barn eventuellt har börjat dricka eller provat droger. Du kan ställa frågor och få hjälp, om det behövs kan du också få stöd.

MiniMaria drivs tillsammans med Stockholms läns landsting.

Besökstider

Innan du besöker oss behöver du boka en tid. Det gör du genom att ringa till oss på telefonnummer 08-523 02 225

Måndagar, onsdagar, torsdagar kl. 08.00-16.30
Tisdagar kl. 08.00-18.30
Fredagar kl. 08.00-15.00

Besöksadress är:

Holmfastvägen 31
151 89 Södertälje

Du kan även skicka e-post till minimaria@sodertalje.se.