Känner du dig kontrollerad?

Får du bestämma över ditt liv eller upplever du kontroll från din familj eller släkt? Är du osäker är du välkommen att höra av dig.

Om du är utsatt för press från din familj och släkt och är orolig för att något ska hända dig kan du alltid höra av dig till oss på socialtjänsten. Det kan handla om att du uppfattar att du exempelvis inte får bestämma om viktiga saker i ditt liv, eller att du behöver kontrollera dina syskon. Vi har erfarenhet av jobbiga situationer och har träffat många i liknande läge. Du behöver inte vara säker på att något är fel för att kontakta oss. Vi finns här för dig.

Under kontorstid måndag till fredag kontaktar du mottagningsgruppen på barn och ungdom på 08-523 038 08.
Efter kontorstid kontaktar du socialjouren på 08-523 038 70.

Origo Stockholm

Är du mellan 13-26 år och bor i Stockholms län och vill prata med en specialistmottagning om kontroll från familj och släkt då kan du även kontakta Origo Stockholm. Här arbetar vuxna som förstår och hjälper dig oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet.

Du ringer gratis under vardagar kl 09.00-16.00 på 020-25 30 00. Du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan också välja att ställa en hemlig fråga här.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen i Södertälje är öppen för dig mellan 12- 23 år. Hit kan du komma och prata med en kurator. Det kan gälla till exempel stress, nedstämdhet, sex, relationer, identitet eller något helt annat. Vi har tystnadsplikt samt anmälningsplikt. Anmälningsplikt gäller om vi bedömer att du är i fara eller utsätter andra för fara.

Vill du komma i kontakt med en kurator hos oss på ungdomsmottagningen går det bra att ringa på 08-1234 07 60, måndag - fredag kl. 10.30 - 11.30.