Social insatsgrupp

Vi vänder oss både till tonåringar och unga vuxna upp till 20 år som är brottsaktiva eller på väg in i kriminalitet, och som vill förändra sina liv. Dessutom stöder vi dina anhöriga i deras arbete med att stödja dig.Vi på sociala insatsgruppen stöder också dig som vill hoppa av från kriminella gemenskaper, och vi finns där när du ska arbeta med att återanpassa dig till samhället.

Vem kan få stöd?

Vem kan få stöd?

Vi på sociala insatsgruppen vänder oss till dig som är under 25 och som

 • är misstänkt för brott
 • är dömd för brott
 • har varit aktiv i grov organiserad brottslighet under en längre period.

Om du vill förändra din livsstil eller om dina anhöriga och vänner påtalar att du behöver hjälp med att förändra ditt liv, då stödjer vi på sociala insatsgruppen dig.

Vad kan jag få för stöd?

Våra lotsar kan ge dig hjälp och stöd att

 • få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter
 • följa med på besök hos andra myndigheter och verksamheter
 • förändra det kriminella sättet att tänka
 • förbereda dig inför en rättegång.

Lotsarna ger även rådgivning och stöd till föräldrar och anhöriga.

Vilka är det som stöder mig?

Vi som arbetar på sociala insatsgruppen är lotsar och vi är anställda av socialtjänsten. Vi hjälper dig att få struktur på livet och att komma i kontakt med myndigheter och övriga aktörer som kan hjälpa dig att komma på rätt väg.

För att ge dig ett så bra stöd som möjligt samarbetar vi med bland annat skolor, arbetsförmedlingen, frivården, Polisen och socialtjänsten. Exempelvis kan vi ta hjälp av socialtjänstens missbruksenhet och av enheten för försörjningsstöd.

Du når social insatsgrupp på telefonnummer 08-523 025 14

Vad kan jag få för stöd?

Våra lotsar kan ge dig hjälp och stöd att

 • få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter
 • följa med på besök hos andra myndigheter och verksamheter
 • förändra det kriminella sättet att tänka
 • förbereda dig inför en rättegång.

Lotsarna ger även rådgivning och stöd till föräldrar och anhöriga.

Vilka är det som stöder mig?

Vi som arbetar på sociala insatsgruppen är lotsar och vi är anställda av socialtjänsten. Vi hjälper dig att få struktur på livet och att komma i kontakt med myndigheter och övriga aktörer som kan hjälpa dig att komma på rätt väg.

För att ge dig ett så bra stöd som möjligt samarbetar vi med bland annat skolor, arbetsförmedlingen, frivården, Polisen och socialtjänsten. Exempelvis kan vi ta hjälp av socialtjänstens missbruksenhet och av enheten för försörjningsstöd.