Barnahus

Barnahus är ett samarbete mellan Södertälje polismästardistrikt, Södertörns åklagarkammare, Södertälje kommun, Salem kommun och Nykvarns kommun.

Barnahus tar emot barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp eller bevittnat våld. Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus erbjuder även rådgivning och konsultation till personal som kommer i kontakt med barn som misstänks vara utsatta för våld, kränkningar eller sexuella övergrepp.

Barnahus har ett nära samarbete med barn- och ungdomsenheten, Frizon, barn och ungdomspsykiatrin (BuP), Astrid Lindgrens barnsjukhus och Södertälje sjukhus. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Lokalen i Södertälje har väntrum, samtalsrum, polisens barnförhörsrum och ett medlyssningsrum där berörd personal kan följa polisens barnförhör medan det pågår.

Hur det går till

När en anmälan om våld och/eller sexuellt övergrepp kommer till polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus. Representanter från inblandade kommuner, polis, åklagare och vid behov andra professioner kallas till ett samrådsmöte för att koordinera utrednings- och stödinsatser runt det enskilda barnet.

Bild på Lena Kallio

Lena Kallio

Samordnare Barnahus Telefon: 08-523 018 18 E-post: barnahus@sodertalje.se Adress: Björknäsvägen 10