Geneta familjecentral

Personal på Geneta familjecentral

Geneta familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn 0-6 år. Här kan du träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppna förskolan och vid behov prata med en kurator/föräldrastödjare. Verksamheten är gratis och du väljer själv när du vill besöka oss.

Hos oss kan du och din familj få ett samlat och tillgängligt stöd under graviditeten och fram till dess att ditt barn fyller 6 år. Vi erbjuder råd och stöd i frågor som rör ditt barn, din föräldraroll och din familjerelation. Vi hjälper också till med samhällsinformation.


Geneta Familjecentral är en samverkan mellan:

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn i åldern 0-6 år.

Vi som arbetar här är förskollärare med lång erfarenhet kring barn och föräldraskap. Det kostar ingenting att besöka oss och du väljer själv när du vill komma under våra öppettider. Vi har sekretess. Har du behov av tolk bokar vi det. Läs mer om vad vi erbjuder dig och ditt barn här. 

Det här schemat gäller f.o.m januari 2019

Måndag 09:00-11:45 för alla med barn 0-5 år

Tisdag 10:00-11:45 (Babyöppet )för alla med barn upp till 1 år

Tisdag 13:00-15:45 för alla med barn 0-5 år

Onsdag:  09:00-11:45, 13:00-15:45 för alla med barn 0-5 år

Torsdag 09:00-11:45  för alla med barn 0-5 år 

Torsdag 13:00-15:00 (Babyöppet)för alla med barn upp till 1 år

Fredag 09:00-11:45 för alla med barn 0-5 år   

  

Förändring av öppna förskolans tider i Januari 2019

 

 Vi öppnar tisdag den 8/1- 2019 kl:10.00…..

Torsdag den 17/1 stängt på eftermiddag (kl:13-15)

Tisdag den 22/1 stängt på förmiddag (kl:10-12)OBS !!Öppna Förskolan öppnar (kl:14.00-15:45) på eftermiddag

välkomna

 

  

 

                      

 Välkomna att vara med på Öppna Förskolans aktiviteter i januari 2019:

Tematräffar torsdagar (Kl:10.30- 12.00)

-Torsdag den 17/1 Tema träff ”Inskolning"

-Torsdag den 24/1 Tema träff ” Amning

-Torsdag den 31/1 Tema träff ” Första Hjälpen” föranmällan krävs.

 

Utflykter

-Onsdag den 16/1 åker vi till Biblioteket och konsthallen i Södertälje(kl:10–14)

vi träffas vid biblioteks entren i Luna kl:10... vi kommer att gå runt med guidtur i konsthallen kl:10.30-12.00.... (ta med matsäck).

-Fredag den 25/1 Utflykt kl:9.30-11.30 (ta med matsäck,pulka eller sjärtklapp och hjälm... vi kommer att åka pulka i Genetafältet)

 

Observera att vi ändrade bilioteks besöket från 30 /1 till 16/1 ....

varmt välkommna

 

 

 

 

 

Du som ska bli eller är förälder och känner oro över din föräldraroll, ditt barn eller din familjesituation kan boka tid för ett samtal med någon av kuratorerna. Samtalen kan ske i olika konstellationer beroende på vilket stöd du behöver. Vi är lättillgängliga och har korta väntetider. Samtalen är kostnadsfria.

Vi arbetar under tystnadsplikt. Har du behov av tolk bokar vi det.

Du kan också träffa oss på öppna förskolan.

Du som är förstagångsförälder, bor i Ronna, Geneta eller Hovsjö och är listad på Capio Wasas barnavårdscentral erbjuds ett utökat hembesöksprogram där kurator/föräldrastödjare tillsammans med din barnhälsovårds-sjuksköterska besöker dig i ditt hem under ett antal gånger. Hör med din barnhälsovårds-sjuksköterska om du är intresserad.

Du som har ett barn som är listad på Capio Wasas barnavårdscentral och ska komma på treårsbesök får under besöket träffa en av våra  kuratorer/föräldrastödjare tillsammans med din barnhälsovårds-sjuksköterska. Detta arbetssätt är helt nytt och innebär att du kan få råd och stöd även av våra kuratorer/föräldrastödjare under besöket. Hör med din barnhälsovårds-sjuksköterska om du är intresserad av att få veta mer.

ABC (Alla barn i Centrum) föräldrautbildning riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. 

Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Träffarna leds av våra kuratorer och förskollärare som är utbildade gruppledare i ABC-metodiken.

 Träffarna består av fem gruppträffar. Varje träff är två och en halv timme lång och vi behandlar följande ämnen:

  1. Introduktionsträff -
  2. Träff 2 - Visa kärlek
  3. Träff 3 - Vara med
  4. Träff 4 - Visa vägen
  5. Träff 5 - Välja strider

Återträff för höstens föräldrargrupp är måndag den 14 januari kl:9.30-12

Föräldraträffarna är kostnadsfria.

Du anmäler dig till familjecentralen på e-post
geneta.familjecentral@sodertalje.se eller på telefon 08-523 020 25.

Välkomna!

Föräldrarskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Föräldrar träffarna handlar om familjeliv i Sverige .

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman.

Träff 1- Familj i nytt land

Träff 2 - Skola, pojkar och flickor

Träff 3 - Hälsa och sjukvård

Träff 4 - Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Träff 5 - Att vara föräldrar till en tonåring

 

Träffarna är kostnadsfria. Är du intresserad ?!

Anmäl dig till personalen på Öppna förskolan och BVC eller på Geneta Familjecentrals mailadress:

geneta.familjecentral@sodertalje.se

Välkomna!

Utbildningen riktar sig till föräldrar med barn 0-6 år. Vi träffas i grupp vid åtta tillfällen á en och en halv timme med olika teman då vi tillsammans tittar på korta filmer, diskuterar och reflekterar kring barns behov och föräldrars uppgift som trygg bas och säker hamn. Träffarna leds av två kuratorer/föräldrastödjare.

Programmet syftar till att stärka anknytning och samspel mellan förälder och barn och förmedlar anknytningsteorin på ett enkelt och lättfattligt sätt. Du får en större förståelse för ditt barns känslomässiga behov och vad det kan väcka hos dig.

Vare sig om du upplever svårigheter i ditt föräldraskap eller enbart vill utveckla dina föräldraförmågor så har Trygghetscirkeln mycket att erbjuda.

Kursen startar den 21 januari 2019. Vi träffas på måndagar kl 9.30-11.00.

Du anmäler dig till Familjecentralen på e-post geneta.familjecentral@sodertalje.se eller på telefon 08-5230 2025.

Välkomna!

På våra tematräffar får du träffa olika personer som delar med sig av sin kunskap och ger tips till dig som förälder. Det kostar inget att vara med men du behöver anmäla att du kommer.

Det gör du på geneta.familjecentral@sodertalje.se eller

på 08-523 020 25.

Tematräffarna hålls på torsdagar mellan klockan 10.30 till 12.00 

Tematräffar våren 2019

190117 Inför inskolning på förskola – Vad ska jag tänka på? Vad behöver mitt barn inför inskolningen?

190124 Amning - Idag, igår, i framtiden?

190131 Första hjälpen – Röda korset kommer och håller i första-hjälpen-kurs. Anmälan krävs.

190207 Familjerätten Kommer och informerar om fastställande av
faderskap, samarbetssamtal och vad det innebär att vara vårdnadshavare

190214 Preventivmedel och sexualitet Få information från barnmorskorna om preventivmedel och prata om sexualitet.

190221 Hur du håller dig och dina barn friska – Vårdcentralspersonal kommer och ger dig tips.

190307 Förskolehandläggare Kom och lär dig om hur du ansöker om
förskoleplats för ditt barn.

190314 Bli vän med matenMat är viktigt för att våra barn ska växa
och bli friska. Vi samtalar kring hur vi gör matsituationen till en positiv
upplevelse tillsammans med barnen.

190321 Sjukdom/sjuka barn Lyssna på vårdpersonal som berättar hur du
tar hand om ditt sjuka barn samt om och när du ska vända dig till vården.

190328 Folktandvården - Lyssna på hur du kan ta hand om dina barns tänder på
bästa sätt.

190404 Barns skärmvanor – Ett samtal kring det hur det ökande
användandet av surfplattor och dylikt påverkar barnen och hur man som
förälder kan tänka om det.

190411 Mansmottagningen Kommer och berättar om sitt arbete.

190425 Socialtjänsten informerar – Få information och svar på dina frågor om
socialtjänstens arbete med barn

190509 Mindfullness – Lär dig mer om att hantera stress genom mindfullness.

190516 Kärlekens dialog - Filmvisning och samtal kring samspelet
barn/föräldrar.

190523 Fysisk aktivitet – Vi tar hjälp av Saga-boken och pratar om fysisk aktivitet.  

Välkomna!

Skriv ut kom-ihåg-lapp för tematräffarna.

Telefonnummer:
Barnmorskemottagning (BMM): 08-550 288 50/51
Barnavårdscentralen (BVC): 08-550 288 20
• Öppna förskolan: 08-523 020 25
• Kuratorer (familjestöd): 08-523 020 25

E-post: geneta.familjecentral@sodertalje.se
Adress: Prästgårdsvägen 4, Geneta Centrum