Geneta familjecentral

Personal på Geneta familjecentral

Geneta familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn 0-6 år. Här kan du träffa personal från barn- och mödravård, gå på öppna förskolan och vid behov prata med en kurator. Verksamheten är avgiftsfri och du väljer själv när du vill besöka oss.

Hos oss kan du och din familj få ett samlat och tillgängligt stöd under graviditeten och fram till dess att ditt barn fyller 6 år. Vi erbjuder råd och stöd i frågor som rör ditt barn, din föräldraroll och din familjerelation. Vi hjälper också till med samhällsinformation.


Geneta Familjecentral är en samverkan mellan:

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn i åldern 0-6 år.

Vi som arbetar här är förskollärare med lång erfarenhet kring barn och föräldraskap. Det kostar ingenting att besöka oss och du väljer själv när du vill komma under våra öppettider.

Vi har sekretess. Har du behov av tolk bokar vi det.

Vi erbjuder dig och ditt barn:

 • En trevlig pedagogisk lärmiljö som stimulerar barnets utveckling. Här kan du tillsammans med ditt barn leka, bygga och pussla.
 • Olika aktiviteter så som sångsamling, grupplekar, målning, skapande, utevistelse och fikastund.
 • Ett pedagogiskt förhållningssätt som främjar samspelet mellan dig och ditt barn samt språkutvecklingen där pedagogerna är goda förebilder.
 • Samhällsinformationsrum; här kan du få hjälp med att till exempel fylla i blanketter och få brev från olika myndigheter förklarade för dig samt få information om vart du ska vända dig för att få vidare hjälp.
 • ABC-föräldraträffar
 • Stöd och råd i frågor som rör ditt barn, din föräldraroll och din familj samt vägledning om och i det svenska samhället.

Måndag 09:00-11:45 för alla med barn 0-6 år

Tisdag 10:00-11:45 för alla med barn 0-6 år

Tisdag 13:00-15:45 (Babyöppet )för alla med barn upp till 1 år

Onsdag:

09:00-11:45, 13:00-15:45 för alla med barn 0-6 år

 

Torsdag 09:00-11:45 (Babyöppet)för alla med barn upp till 1 år

Torsdag 13:00-15:45 för alla med barn 0-6 år

Fredag 09:00-11:45 för alla med barn 0-6 år   

Ändrade öppettider på öppna förskolans  i  September 2018

Onsdag 5/9 Stängt (kl:13-15:45)

Torsdag 6/9 Stängt hela dagen

Tisdag 18/9  Stängt hela dagen

 

 

 

                      

 Välkomna att vara med på Öppna Förskolans aktiviteter i

  September:

 • Torsdag 13/9 Tematräff : Amning (Kl:10.30- 12.00)
 • Fredag 14/9:Skogspromenad (9:30–11:30) ta med matsäck
 • Torsdag 20/9: Tematräff: Första hjälpen (Kl:10.30- 12.00)
 • Torsdag 27/9 Tematräff: Sjukdom/Sjuka barn (Kl:10.30- 12.00)
 • Onsdag 26/9 Utflykt ...följ med oss till biblioteket och second hand i Viksängen /södertälje. vi samlas ovanför biboteket kl.9:45.... Välkomna

 

 

Du som ska bli eller är förälder och känner oro över din föräldraroll, ditt barn eller din familjesituation kan boka tid för ett samtal med någon av kuratorerna. Samtalen kan ske i olika konstellationer beroende på vilket stöd du behöver. Vi är tillgängliga och har korta väntetider. Samtalen är kostnadsfria.

Vi arbetar under tystnadsplikt. Har du behov av tolk bokar vi det.

Du kan också anmäla dig till våra gruppträffar för föräldrar. Där får du och den andre föräldern diskutera föräldraskap med andra föräldrar, kurator och förskolelärare. Gruppträffarna är kostnadsfria.

Du kan också träffa oss på öppna förskolan.

Hembesöksprogram i Ronna, Geneta och Hovsjö

Du som är förstagångsförälder, bor i Ronna, Geneta eller Hovsjö och är listad på Capio Wasas barnavårdscentral erbjuds ett utökat hembesöksprogram där vi tillsammans med din barnhälsovårds-sjuksköterska besöker dig i ditt hem under ett antal gånger. Hör med din barnhälsovårds-sjuksköterska om du är intresserad.

ABC föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. 

Du får med dig insikter och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Träffarna leds av våra kuratorer och förskollärare som är utbildade gruppledare i ABC-metodiken.

Träffarna består av fem gruppträffar. Varje träff är två och en halv timme lång och vi behandlar följande ämnen:

 1. Introduktionsträff
 2. Träff 2 - Visa kärlek
 3. Träff 3 - Vara med
 4. Träff 4 - Visa vägen
 5. Träff 5 - Välja strider

Föräldraträffarna är kostnadsfria.

Du anmäler dig till familjecentralen på e-post
geneta.familjecentral@sodertalje.se eller på telefon 08-523 020 25.

Nästa ABC träff börjar

måndag 5 November kl:9.30-12.00

 

På våra tematräffar får du träffa olika personer som delar med sig av sin kunskap och ger tips till dig som förälder. Det kostar inget att vara med men du behöver anmäla att du kommer.

Det gör du på geneta.familjecentral@sodertalje.se eller

på 08-523 020 25.

Tematräffarna hålls på torsdagar mellan klockan 10.30 och 12.00 ..

Tema träffar hösten 2018:     

 

13/9 Amning- idag , igår i framtiden ?

20/9 Första hjälpen – Röda korset kommer och håller utbildning i första hjälpen. Anmälan krävs!

27/9 Sjukdom/sjuka barn –Lyssna på vårdpersonal som berättar hur du tar hand om ditt sjuka barn samt om och när du ska vända dig till vården.

 

4/10 Förskolehandläggare –Kom och lär dig om hur du ansöker om förskoleplats för ditt barn.

11/10 Preventivmedel och sexualitet –Få information från barnmorskorna om preventivmedel och prata om sexualitet.

 

18/10 Familjerätten – Kommer och informerar om fastställande av faderskap, samarbetssamtal och vad det innebär att vara vårdnadshavare

 

25/10 Håll dig och dina barn friska –Få tips om vad du kan göra för att hålla familjen frisk.

08/11 Folktandvården -Lyssna på hur du kan ta hand om dina barns tänder på bästa sätt.

 

15/11 Socialtjänsten informerarFå information och svar på dina frågor om socialtjänstens arbete med barn

 

22/11 Mansmottagningen –Kommer och berättar om sitt arbete.

 

29/11 Kärlekens dialog -Filmvisning och samtal kring samspelet barn/föräldrar.

 

06/12 Fysisk aktivitet –Få information om Saga-boken och tips om hur du kan göra för att dina barn ska vara fysiskt aktiva på ett positivt sätt.

 

13/12 Barns skärmvanor– Ett samtal kring det hur det ökande användandet av surfplattor och dylikt påverkar barnen och hur man som förälder kan tänka om det.

 

20/12 Bli vän med maten –Mat är viktigt för att våra barn ska växa och bli friska. Vi samtalar kring hur vi gör matsituationen till en positiv upplevelse tillsammans med barnen.  

 Välkommna.....

Skriv ut kom-ihåg-lapp för tematräffarna.

Telefonnummer:
Barnmorskemottagning (BMM):......08-550 288 50/51
Barnavårdscentralen (BVC): ..........08-550 288 20
• Öppna förskolan:.................................08-523 020 25
• Kuratorer (familjestöd):........................08-523 020 25

E-post: geneta.familjecentral@sodertalje.se
Adress: Prästgårdsvägen 4, Geneta Centrum

Föräldrarskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Föräldrar träffarna handlar om familjeliv i Sverige .

Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman.

Träff 1- Familj i nytt land ....

Träff 2- Skola, pojkar och flickor..

Träff 3- Hälsa och sjukvård ..

Träff 4- föräldrars rättigheter och skyldigheter ...

Träff 5-Att vara föräldrar till en tonåring.....

 

Träffarna är kostnadsfritt .....Är du intresserad ?!

anmäll dig till personalen på Öppna förskolan och BVC eller på Geneta Familjecentrals mailadress:

geneta.familjecentral@sodertalje.se

 

 

Välkommna