Nyckeln - Råd och stöd till familjer

Nyckeln erbjuder barn/ungdomar och deras familjer stöd. Vi erbjuder både stöd i form av gruppverksamhet samt råd och stöd i enskilda samtal. Läs mer om vad du och din familj kan få för stöd här på vår sida.

Vi finns till för hela din familj!

Nyckeln består av ett team av erfarna familjebehandlare och hos oss kan hela din familj få stöd på olika sätt. Att ta stöd hos oss är helt frivilligt, gratis och vi för inga journaler. Du får stöd utan insatsbeslut och vi hoppas kunna hjälpa familjer innan problem växer sig stora. Vi kan erbjuda både olika typer av gruppverksamheter och råd och stöd enskilt med din familj. Om du tidigare hört om Frizon, så är Frizons verksamhet nu en del i Nyckelns verksamhet. 

Utifrån det rådande läget med covid-19 försöker vi hålla oss uppdaterade kring de riktlinjer och restriktioner som finns. Vi erbjuder därför samtal både via säkra digitala mötesverktyg och via telefon i första hand.

Kontakt

Vi har en råd och stöd-telefon dit du kan ringa för att få stöd, boka tid eller fråga om våra utbildningar. Du kan också mejla oss.

Telefontid: Du når oss varje vardag kl 09:00-10:00.

Telefonnummer: 0852302242

Mejladress: nyckeln@sodertalje.se 

 

Råd och stöd - stöd enskilt till din familj

Hos oss kan du träffa familjebehandlare utan biståndsbeslut och utan kostnad. Det innebär att du som förälder kan få råd och stöd från våra familjebehandlare, och alla föräldrar i Södertälje kommun kan kontakta oss helt frivilligt. Vi erbjuder upp till fem samtal. 

Barngrupper

Nyckeln erbjuder barngrupper för barn som har en eller flera föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrarna är i vårdnadstvist.

I grupperna får du lära dig:

  • Att det inte är på grund av dig det är svårt
  • Att det finns fler som har det som du
  • Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt
  • Du är bra som du är

Grupperna är gratis och vi bjuder på fika!

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla intresse hör av dig på nyckeln@sodertalje.se eller ring vår råd och stödtelefon 0852302242 (telefontid vardagar 09:00-10:00). Välkommen!

Vi försöker nu planera för grupper till vårterminen 2021, men håller oss samtidigt uppdaterade kring de restriktioner och råd som kommer angående covid-19. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. 

Alla barn i centrum - för föräldrar med barn 3-11 år

Har du svårt att säga nej till ditt/dina barn? Eller säger du nej alldeles för ofta?

Vill du få en bättre relation till ditt eller dina barn?

Då ska du komma på ABC (Alla barn i Centrum). Träffarna är gratis och riktar sig till alla föräldrar som har barn i åldern 3-12 år. Du behöver inte ha några problem med ditt barn för att delta, utan utbildningen handlar om att ge dig som förälder verktyg att få en bra relation till ditt eller dina barn.

På träffarna kommer du att få med dig kunskaper och konkreta tips som underlättar din vardag hemma. Under träffarna får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Träffarna leds av utbildade gruppledare i ABC-metodiken som har lång erfarenhet av att arbeta med familjer.

Träffarna består av fem gruppträffar. Varje träff är två och en halv timme lång och vi behandlar följande ämnen:

Träff 1 - Introduktionsträff

Träff 2 - Visa kärlek

Träff 3 - Vara med

Träff 4 - Visa vägen

Träff 5 -  Välja strider

Efter några veckor har vi sedan en återträff för att se hur det gått. Föräldraträffarna är gratis och har du behov av tolk bokar vi det. Vi skickar ut en påminnelse om träffarna via sms dagen innan en träff.

Vår 2021


Vi planerar för att hålla ABC i vår just nu, men håller oss hela tiden uppdaterade kring de restriktioner och riktlinjer som finns avseende pandemin. Ev kan grupp komma att hållas digitalt via Geneta familjecentral. Är du intresserad eller vill anmäla intresse är du välkommen att höra av dig på geneta.familjecentral@sodertalje.se / 0852302025. Välkommen!

.

Komet - för dig med barn 3-11 år

Komet föräldrakurs 3-11 år

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma.

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under Komet-träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. 

Programmet är helt frivilligt och gratis. Vi bjuder på fika. 

Utifrån läget med pandemin så följer vi läget och försöker planera för våren 2021 samtidigt som vi håller oss till de restriktioner och riklinjer som råder. Vi har precis avslutat grupperna digitalt och det kan komma att bli så även till våren. Nu planerar vi att starta ny kurs vecka 5. Kursen kommer ske digitalt.

Är du intresserad av Komet är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).

Komet - för dig med barn/ungdom 12-18 år

Komet föräldrakurs

Komet syftar till att minska bråk och konflikter hemma och förbättra familjerelationer. Programmet bygger på att de vuxna ska ändra sitt beteende för att problemen ska minska. I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter. Genom en kurs i Komet har många minskat tjat och konflikter och förbättrat familjerelationer, något som har en väldigt stark påverkan på barn under tiden de bor hemma.

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan tillsammans med två utbildade gruppledare. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar. Vi utgår mycket från vardagsexempel under Komet-träffarna. Föräldrarna får förslag och övningar att försöka använda sig av i vardagen mellan gångerna. 

Programmet är helt frivilligt och gratis. Vi har precis avslutat en grupp Komet 12-18 år digitalt. Nu planerar vi att starta en ny grupp med start vecka 5.  Kursen kommer ske digitalt.

Är du intresserad av Komet är du hjärtligt välkommen att höra av dig på nyckeln@sodertalje.se eller 0852302242 (Nyckelns råd och stöd-telefon).