Komet föräldrautbildning - för dig med barn och ungdomar

Komet är en kommunikationsmetod som vänder sig till föräldrar som upplever mycket bråk och tjafs med sitt barn/tonåring. Kometprogrammet är manualbaserat och varje träff har ett tema. Mellan träffarna får föräldrar med sig en hemövning som är betydelsefull för att kunna se effekt av metoden.

I Komet vill man förbättra kommunikationen i familjer och att föräldrar ska få verktyg att bemöta sin barn på ett bättre sätt. Utvärderingar av Komet visar på mycket positiva effekter och störst förändring ses hos de föräldrar som arbetar med hemövningarna. 

I Komet träffas föräldrar i grupp en gång i veckan 2,5 timme per gång. Föräldrar med yngre barn träffas 11 tillfällen och föräldrar till ungdomar träffas 8 tillfällen. Utöver utbildningsmaterialet ger upplägget tillfälle till diskussioner och övningar med andra föräldrar.

För dig med barn 3-11 år 

Våren 2023 kommer vi inte erbjuda föräldrautbildning. I stället erbjuder vi föräldraträff ABC. Läs mer om ABC här.

För dig med tonåring 12-18 år. 

Pågående föräldrautbildning avslutas i november.

Våren 2023 kommer vi inte erbjuda föräldrautbildning. 

Är du intresserad av Komet är du välkommen att höra av dig för att stå på väntelista. Hör av dig på mejl nyckeln@sodertalje.se eller
08-523 02 242 mellan kl 9.00-10.00.