Våld och brott - barn och unga

Här finns information om olika verksamheter som kan ge stöd för dig som varit inblandad i kriminalitet eller blivit utsatt för våld och brott. Frizon, stödcentrum för unga brottsutsatta, socialinsatsgrupp.

Frizon

Frizon är en plats för barn/ungdomar som varit med om våld, missbruk och/eller psykisk sjukdom i sin familj. Frizon är till för dig som är bosatt i Södertälje, Nykvarn och Salem.

Trappan

Vi erbjuder krisbearbetning för barn som upplevt våld/hot i sin familj. Barnen får prata om det svåra de varit med om. Vi använder Trappanmodellen utarbetad av Rädda Barnen.

Trappan vill visa dig som är barn/tonåring:

 • Att kunskap och delad erfarenhet ger nya tankar och nytt hopp.
 • Att det inte är ditt fel att mamma blir hotad eller slagen.
 • Hur du kan känna igen dina egna känslor och behov.
 • Att du har rätt att säga nej till det du inte vill.

Ventilen

Vänder sig till barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där psykisk sjukdom hör till vardagen. Vi har grupper där du tillsamman med andra i liknande situation får lära dig:

 • Mer om psykisk sjukdom
 • Att det inte är ditt fel
 • Att du har rätt att må bra fast andra mår dåligt

Ljuspunkten

Vänder sig till barn/ungdomar som upplevt missbruk i sin familj. Här ger vi kunskap om hur missbruket påverkar alla i en familj.
Det du ser och känner är rätt, alla känslor är värdefulla!

Vill du vara med i en grupp där
du får lära dig:

 • Att det inte är på grund utav dig
 • som mamma/pappa missbrukar
 • Att prata om det som är svårt
 • Att det finns fler som har det som du

Snigel

För barn med separerade föräldrar i vårdnadstvister.
Träffarna sker i grupp.

Vi har tystnadsplikt.
Du kan vara anonym.
Det kostar inget att vara med.
Vi startar grupper varje termin.

Kontaktuppgifter till Frizon: 

08-523 018 18

Du kan även skicka e-post till frizon@sodertalje.se

Hjälp oss att bli bättre!

Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål angående våra verksamheter och det stödet vi erbjuder, läs mer här: Synpunktshantering

Social insatsgrupp

Vi på sociala insatsgruppen vänder oss till dig som är under 25 och som

 • är misstänkt för brott
 • är dömd för brott
 • har varit aktiv i grov organiserad brottslighet under en längre period.

Om du vill förändra din livsstil eller om dina anhöriga och vänner påtalar att du behöver hjälp med att förändra ditt liv, då stödjer vi på sociala insatsgruppen dig.

Vem kan få stöd?

Vi på sociala insatsgruppen vänder oss till dig som är under 25 och som

 • är misstänkt för brott
 • är dömd för brott
 • har varit aktiv i grov organiserad brottslighet under en längre period.

Om du vill förändra din livsstil eller om dina anhöriga och vänner påtalar att du behöver hjälp med att förändra ditt liv, då stödjer vi på sociala insatsgruppen dig.

Vad kan jag få för stöd?

Våra lotsar kan ge dig hjälp och stöd att

 • få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter
 • följa med på besök hos andra myndigheter och verksamheter
 • förändra det kriminella sättet att tänka
 • förbereda dig inför en rättegång.

Lotsarna ger även rådgivning och stöd till föräldrar och anhöriga.

Vilka är det som stöder mig?

Vi som arbetar på sociala insatsgruppen är lotsar och vi är anställda av socialtjänsten. Vi hjälper dig att få struktur på livet och att komma i kontakt med myndigheter och övriga aktörer som kan hjälpa dig att komma på rätt väg.

För att ge dig ett så bra stöd som möjligt samarbetar vi med bland annat skolor, arbetsförmedlingen, frivården, Polisen och socialtjänsten. Exempelvis kan vi ta hjälp av socialtjänstens missbruksenhet och av enheten för försörjningsstöd.

Vad kan jag få för stöd?

Våra lotsar kan ge dig hjälp och stöd att

 • få kontakt med nödvändiga myndigheter och verksamheter
 • följa med på besök hos andra myndigheter och verksamheter
 • förändra det kriminella sättet att tänka
 • förbereda dig inför en rättegång.

Lotsarna ger även rådgivning och stöd till föräldrar och anhöriga.

Vilka är det som stöder mig?

Vi som arbetar på sociala insatsgruppen är lotsar och vi är anställda av socialtjänsten. Vi hjälper dig att få struktur på livet och att komma i kontakt med myndigheter och övriga aktörer som kan hjälpa dig att komma på rätt väg.

För att ge dig ett så bra stöd som möjligt samarbetar vi med bland annat skolor, arbetsförmedlingen, frivården, Polisen och socialtjänsten. Exempelvis kan vi ta hjälp av socialtjänstens missbruksenhet och av enheten för försörjningsstöd.

Kontaktuppgifter till social insatsgrupp

Telefonnummer: 08-523 025 14

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Varje dag drabbas barn och ungdomar av brott. Det kan vara en svår upplevelse och då kan behöva någon att prata eller rådgöra med. Frågor som "varför blev jag utsatt?" eller "vad innebär en rättegång" är vanliga. Stödcentrum arbetar bland annat med dessa frågor.

Vi riktar oss till dig som

 • har blivit utsatt för brott, är under 21 år och bor i Södertälje, Nykvarn eller Salem. 
 • har utsatts för ett brott på allmän plats, i skolan, på webben eller telefon.
 • anhöriga - närstående, föräldrar, syskon, kompisar - som har frågor eller vill boka ett samtal.
 • vittnen som söker stöd och rådgivning.

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att kunna få stöd.

Vi kan erbjuda

 • Stödsamtal:
  Du kan få hjälp att bearbeta brottshändelsen och följderna. Det kan handla om krissamtal, bearbetande samtal om brottshändelsen eller känslor och reaktioner som väckts. Vi gör även hembesök. Du kan boka tid hos, kontaktuppgifter till höger.
 • Praktisk hjälp:
  Du kan få stöd i rättsprocessen och i kontakter med till exempel polis, åklagare och försäkringsbolag. För många brottsutsatta kan rättsprocessen kännas förvirrande och nervositeten inför rättegången stor. Inför och vid en rättegång kan du och anhöriga få sällskap av en stödperson.
 • Föräldrastöd:
  Som förälder/anhörig kan din roll sättas på prov då barn drabbas av brott. För rådgivning boka en tid hos oss, kontaktuppgifter till höger.
 • Medling:
  Medling syftar till att minska negativa konsekvenser av brott och brottsåterfall. Detta stöd riktar sig i första hand till ungdomar under 21 år som har gjort sig skyldiga till brott. Den som har utsatts för brott ska vara minst 12 år.

Kontakt med stödcentrum är frivillig, kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Du väljer själv om du vill fortsätta eller avbryta kontakten.

Vi rekommenderar att personer som har utsatts för ett brott eller bevittnat ett brott gör en polisanmälan.

Kontaktuppgifter 

Polishuset
Nyköpingsvägen 23 
151 89 Södertälje
Telefonnummer: 010-5642816