Synpunkter på verksamheten

Inom funktionshinderområdet strävar vi efter att erbjuda hög kvalitet i alla våra verksamheter. Vi vill därför veta vad du som kommer i kontakt med oss tycker om vårt arbete.

Dina synpunkter är värdefulla och hjälper oss i vårt utvecklingsarbete.

Så här kan du lämna in dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter genom att

  • lämna dem direkt till personalen eller deras närmaste chef
  • skicka in dem via vår e-tjänst för synpunkter och klagomål eller
  • ringa kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.

Så här tar vi hand om dina synpunkter

Du som väljer att lämna dina kontaktuppgifter får en bekräftelse på att vi har tagit emot din synpunkt. Den lämnas till den ansvariga chefen som sedan tar hand om den.

Du kan även välja att lämna din synpunkt anonymt.

  • Kontaktuppgifter
  • Social- och omsorgskontoret
  • Campusgatan 26
    151 89 Södertälje
  • 08-523 010 00