Anhöriggrupp

Genom vår anhöriggrupp får du kunskap, stöd, insikt och verktyg till att komma vidare i livet. Du kan utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation och få stöd och råd som underlättar din vardag.

Våra träffar är uppbyggda kring olika teman:

  • Ökad kunskap om beroendepersonligheten
  • Medberoende
  • Missbruk och psykisk ohälsa
  • Gränssättning
  • Känslobearbetning
  • Express emotion

Pågående anhöriggrupper

Tisdagar jämna veckor klockan 17.30 – 19.00 har vi anhöriggrupp.

Vi håller till på Nygatan 4, plan 1 i Södertälje.

Ingen anmälan behövs.

Sekretess råder.

Välkommen!