Anhöriggrupp alkohol, narkotika och spelberoende.

Är du anhörig eller har någon i din omgivning problem att hantera alkohol, narkotika eller spel? Genom vår anhöriggrupp får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och lyssna på andras i en avspänd miljö.

Vi kommer att prata om hur beroendesjukdomar yttrar sig, vad kan du som anhörig kan göra, vad betyder medberoende, vad behöver du som anhörig/närstående för att hantera din oro samt mycket annat. 

Vi ses varannan tisdag, jämna veckor 17:30-19 med början den 22/2.

Adress: Nygatan 4, plan 1 (Träffen)

Ingen anmälan krävs och sekretess råder.

Vid frågor ring gruppledare Lies Viström 08-523 01 909 eller

Catarina Cox 08-523 06 698

Välkomna