Vad kan jag få för hjälp vid missbruk och beroende?

Olika personer behöver olika form av hjälp och behandling. Tillsammans med dig hjälps vi åt att hitta den behandlingsform som passar dig bäst. Vi arbetar med olika behandlingsmetoder och insatser. Här kan du ta del av några av dem.

Öppenvårdsbehandling

  • 12-stegsbehandling
  • Återfallsprevention
  • Färdighetsträning
  • KLARA-samtal
  • Haschavvänjningsprogrammet, HAP.
  • CRA - Behandling
  • Motivationsgrupp
  • Behandling för spelberoende
  • Anhöriggrupp

Sysselsättning

  • Stöd till praktik, studier eller arbete

Boendestöd

Anpassat boende