Mötesplatser för äldre

På grund av covid-19-pandemin har Södertäljes mötesplatser för äldre varit stängda under våren. Nu har Bergviks och Morkullans mötesplatser öppnat med försiktighet.

Varannan dag ordnas roliga, intressanta och hälsofrämjande aktiviteter.

Det finns också möjlighet att dricka kaffe och umgås med andra. Det är kostnadsfritt att besöka mötesplatserna, du betalar endast för förtäring och eventuellt material. Du som är under 65 år med sjukersättning eller pension kan också delta i verksamheten.

Personal från kommunen finns alltid på plats. Observera att det är stängt varannan dag på respektive mötesplats (se scheman nedan)

Pga 2-meters avståndet vi måste hålla så har vi färre deltagarplatser till aktiviteterna. Därför har vi infört föranmälan till alla aktiviteter. Ring 08-523 024 18 eller 08-523 015 67 för att boka din plats

Mötesplats Bergvik 

Telgehusvägen 4

Öppet ojämna veckor måndag, onsdag, fredag kl. 10.00-14.00

Öppet jämna veckor tisdag, torsdag kl. 10.00-14.00

Nya HT-schemat BERGVIK 2020.docx

Mötesplats Morkullan

Karlslundsgatan 12

Öppet jämna veckor måndag, onsdag, fredag kl. 10.00-14.00

Öppet ojämna veckor tisdag, torsdag kl. 10.00-14.00

Nya HT-schemat MORKULLAN 2020.docx

Bild på Mötesplatser för äldre

Mötesplatser för äldre

För aktuell information ring något av numren. Telefon: 08-523 015 67, 08-523 024 18