Nyheter omsorg och socialt stöd


Besöksförbud för äldreboenden förlängs

2021-01-14: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Läs mer >


bild på vaccinspruta.
Vaccination mot covid-19 för prioriterade medarbetare

2021-01-11: Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller prioriterade medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskola (medarbetare inom särskola som arbetar i nära omvårdnad). Läs mer >


Mötesplatser för seniorer slutar med uteaktiviteter

2020-11-20: Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta med uteaktiviteter från och med den 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Besök gärna äldreboendet utomhus eller digitalt

2020-11-16: Med anledning av att antalet smittade stiger kraftigt i Södertälje uppmuntrar kommunen till att besök på äldreboenden sker utomhus eller digitalt och att man som anhörig avvaktar med besök inomhus. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Mötesplatser för seniorer ställer om verksamheten

2020-11-02: Alla inomhusaktiviteter gällande mötesplatser för seniorer blir i stället utomhusaktiviteter från och med tisdag. Program för dessa aktiviteter tas nu snabbt fram för att publiceras senare i veckan. Läs mer >


Använder du färdtjänst?

2020-10-23: Planerar du att resa med riksfärdtjänst under vid juluppehållet? Glöm inte att ansöka i god tid, sista ansökningsdagen för resor under jul är 2020-11-15. Läs mer >


Förbättrat resultat för särskilt boende i brukarna egen mätning

2020-10-21: Boende på kommunens särskilda boenden svarar varje år på socialstyrelsens enkät på hur de upplever sin vård och omsorg. Jämfört med 2018 mätning har resultatet förbättrats när det gäller hur boende uppfattar sin måltidssituation samt den boendes bedömning av vård- och omsorgens omfattning och personalens bemötande. Södertäljes svarsfrekvens var 38,5% Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Positiv trend när brukarna tycker till om hemtjänsten

2020-10-21: Hemtjänsten förbättrar sitt resultat i året brukarundersökning jämfört med tidigare år. Med en svarsfrekvens på 50,8 % kan en positiv trend avläsas när man jämför 2020 års siffror med resultatet från 2018 års mätning. Arbetet att förbättra hemtjänsten tar tid men årets brukarundersökning visar att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat även om mycket arbete återstår. Läs mer >


Hurra för Helga – 106 år idag!

2020-06-26: Idag är det en speciell dag på Heijkensköldska Gården. I skuggan på uteplatsen bjuds det på tårta och sång för att fira Helga som fyller 106 år. Läs mer >


Bryt inte smittskyddet för äldreboenden

2020-06-23: Har du en anhörig på ett äldreboende, var försiktig vid fysiska möten. Tänk på att besöksförbud till boendet och social distansering vid besök utomhus har införts för att skydda din anhörige från att utsättas för smitta. Kommunen vädjar därför till anhöriga att respektera besöksförbudet och upprätthålla tvåmetersregeln vid kontakter utomhus. Läs mer >