Nyheter omsorg och socialt stöd


Äldreomsorgen förstärker med nyckelkompetens för demensvård

2021-06-28: I juni diplomerades 21 undersköterskor från olika arbetsplatser inom äldreomsorgen i Södertälje kommun till Silviasyster, en specialistutbildning för undersköterskor i demensvård med Sophiahemmets högskola som utbildningsanordnare. Inom kommunens vård- och omsorgsboenden pågår ett arbete för att utveckla demensvården. Läs mer >


Blir Måsnaren, Ängsblomman eller Vikingagården namnet på nya äldreboendet

2021-06-28: De tre kandidater i rubriken ovan fick flest röster i förra veckans omröstning och går nu vidare till finalen äldreomsorgsnämndens presidium fattar då det slutgiltiga beslutet vad Södertälje kommuns nya äldreboende i Hovsjö ska heta. Läs mer >


Hjälp oss döpa nya äldreboendet i Hovsjö

2021-06-15: Södertälje kommun har de senaste dagarna bett sina följare på Facebook att föreslå namn till kommunens nya vård- och omsorgsboende i Hovsjö. Efter en rekordsnabb planering- och byggprocess står nämligen Södertäljes nya äldreboende färdigt i slutet av året. Vi vill få in ännu fler förslag från dig som läser det här. Namnet lämnar du som en kommentar på inlägget om namntävlingen på Södertälje kommuns Facebooksida under innevarande vecka. Läs mer >


Verksamhet för funktionsnedsättning i fokus för avhandling

2021-05-07: Fredagen den 7 maj lägger kommundoktorand Susanne Larsson fram sin avhandling Självbestämmande i LSS – en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. En kommundoktorand har en anställning inom kommunen och genomgår en forskarutbildning på högskola eller universitet inom sin tjänst. Läs mer >


Butikspersonal tipsar om aktiviteter för äldre

2021-04-14: Där det finns sociala kontakter finns det möjlighet att sprida information. Med den insikten skapade Kultur 365 ett nytt sätt att sprida information till äldre via butikspersonal i Södertäljes butiker. Just nu berättar man om att PlaymÄkers (en av Kultur 365:s aktiviteter) kan bokas för att ge teknikhjälp i hemmet, att man kan ringa Seniorlinjen om man känner sig ensam och att mötesplatserna i Södertälje erbjuder promenadsällskap på förmiddagarna tre dagar varje vecka. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Så bokar du som är 80 år eller äldre tid för vaccination

2021-03-15: Det är nu möjligt för personer födda 1941 eller tidigare att boka tid för vaccination hos sin vårdcentral. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen informerar berörda om möjligheten att boka vaccinering i ett brev som når mottagarna med start vecka 10 och under 11. Bakgrunden är att Region Stockholm vill säkerställa att bokningen kommer igång så att vaccineringen kan ske direkt när doserna av vaccin levereras till respektive vårdcentral. Läs mer >


En byggnad med snö på taket och på gårdsplanen. Träd och buskar har snö på sina grenar.
Medarbetarna insatser har gjort skillnad

2021-02-26: Insatserna för att förhindra smittspridning till sköra äldre från medarbetarnas sida har gjort skillnad.Medarbetarnas arbete med att upprätthålla smittskyddet har ofta inneburit personliga uppoffringar och tar sig många uttryck. Tallhöjdens vård- och omsorgsboende är ett exempel på hur medarbetarna tagit ansvar. Läs mer >


Förbättrade arbetsvillkor för att förbättra äldreomsorgen

2021-02-01: Södertälje kommuns projekt ”Förbättrade arbetsvillkor” har lett till en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen. Läs mer >


Besöksförbud för äldreboenden förlängs

2021-01-14: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Läs mer >


bild på vaccinspruta.
Vaccination mot covid-19 för prioriterade medarbetare i fas 1

2021-01-11: Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller prioriterade medarbetare i fas 1 inom: äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskola (medarbetare inom särskola som arbetar i nära omvårdnad). Läs mer >