Nyheter omsorg och socialt stöd


Boka resa med riksfärdtjänst för julhelgen 2022

2022-10-06: Vill du resa med riksfärdtjänst under jul måste du ansöka och boka din resa i god tid. Senaste ansökningsdag är den 17 november. Läs mer >


Så tycker de äldre om vår omsorg

2022-06-22: Södertäljebor som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende i kommunen är överlag nöjda med boende och hemtjänst men det finns förbättringsområden. Det visar resultatet från Socialstyrelsens färska brukarundersökning. Läs mer >


Sök bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre

2022-03-30: Tillhör du en ideell förening eller stiftelse och vill motverka ofrivillig ensamhet hos äldre som är över 62 år? Då är det möjligt att ansöka om bidrag för era aktiviteter. Deadline för ansökan är den 31 mars 2022. Läs mer >


Välkommen att besöka våra vård- och omsorgsboenden

2022-02-23: Nu upphäver vi avrådan för besök på vård- och omsorgsboenden. Även fortsättningsvis gäller vissa restriktioner och vi fortsätter med åtgärder som sänker risken för smitta. Läs mer >


Medarbetare i äldreomsorgen lär av varandra: ”Vi gör det här tillsammans”

2022-02-22: Ett ESF-projekt. Fyra olika delar. Alla lika viktiga för att fortsätta utveckla äldreomsorgens verksamheter och medarbetare. Arbetet ute på arbetsplatserna är i full gång och här kommer vi att göra nedslag hos några av de medarbetare som är med och skapar den stora rörelsen som sker ute på arbetsplatserna just nu. Läs mer >


Händer som håller i varandra, en äldre person och en yngre person.
Södertälje kommun avråder från besök vid våra vård- och omsorgsboenden

2022-01-20: Med anledning av den höga smittspridningen av Covid-19 avråder Södertälje kommun tillsvidare från besök på samtliga vård- och omsorgsboenden. Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud, utan vi ber anhöriga att verkligen överväga om besök är nödvändigt. Läs mer >


Omsorgskontoret stärker den digitala kompetensen hos medarbetare – startar mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg

2021-11-12: I fredags var det premiär för digITarena - hurra - en helt ny mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg skapad för medarbetare inom omsorgskontoret i Södertälje kommun. Målet är att stärka den digitala kompetensen i syfte att dels förbereda organisationen för digitaliseringen av vård och omsorg, dels ge den djupare kompetens som krävs för att i arbetet testa nya, digitala arbetssätt. Läs mer >


Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2021-10-22: Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Läs mer >


Eskilstuna kommun och Södertälje kommun startar samverkan för ökad nyttorealisering inom digitalisering

2021-10-05: Hur uppnår vi bäst vårt nyttolöfte i de utvecklingsinsatser vi gör med hjälp av digitalisering? Tillsammans! Nu startar Södertälje kommun och Eskilstuna kommun ett samverkansforum i syfte att tänka stort och hitta och utforska smarta och långsiktiga digitala lösningar på våra samhälleliga utmaningar just tillsammans. Läs mer >


Praktik en byggsten för tillitsfulla relationer

2021-09-28: Såklart tar vi emot en praktikant för en dag, svarar Carolina Gustavsson, resultatenhetschef på Mariekällgården vård- och omsorgsboende i Södertälje, när Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret i Södertälje kommun, frågade. I veckan var det dags - och vilket utbyte det blev! Läs mer >