Nyheter omsorg och socialt stöd


Omsorgskontoret stärker den digitala kompetensen hos medarbetare – startar mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg

2021-11-12: I fredags var det premiär för digITarena - hurra - en helt ny mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg skapad för medarbetare inom omsorgskontoret i Södertälje kommun. Målet är att stärka den digitala kompetensen i syfte att dels förbereda organisationen för digitaliseringen av vård och omsorg, dels ge den djupare kompetens som krävs för att i arbetet testa nya, digitala arbetssätt. Läs mer >


Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2021-10-22: Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Läs mer >


Eskilstuna kommun och Södertälje kommun startar samverkan för ökad nyttorealisering inom digitalisering

2021-10-05: Hur uppnår vi bäst vårt nyttolöfte i de utvecklingsinsatser vi gör med hjälp av digitalisering? Tillsammans! Nu startar Södertälje kommun och Eskilstuna kommun ett samverkansforum i syfte att tänka stort och hitta och utforska smarta och långsiktiga digitala lösningar på våra samhälleliga utmaningar just tillsammans. Läs mer >


Praktik en byggsten för tillitsfulla relationer

2021-09-28: Såklart tar vi emot en praktikant för en dag, svarar Carolina Gustavsson, resultatenhetschef på Mariekällgården vård- och omsorgsboende i Södertälje, när Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret i Södertälje kommun, frågade. I veckan var det dags - och vilket utbyte det blev! Läs mer >


Det här händer inom digitala omsorgskontoret

2021-09-20: Det händer massor av spännande saker inom omsorgskontoret när det kommer till digitalisering. Bara under det här året har inte mindre än 42 aktiviteter med direkt koppling till digital teknik och digitala medel startats. Allt genomförbart tack vare dig! Läs mer >


Måsnarens vård- och omsorgsboendet
Kommunens kommande äldreboende ska heta Måsnaren

2021-09-15: Vi frågade om namnförslag på kommunens facebooksida och tre kandidater fick flest röster. Dessa gick vidare till final och äldreomsorgsnämndens presidium fattade beslut: Måsnaren. Läs mer >


Lär känna varandra för bättre samarbete

2021-09-02: Hur kan vi på ett enkelt sätt lära känna varandra bättre och få en förståelse för hur varandras arbetsvardag ser ut? Genom att praktisera hos varandra! Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret i Södertälje kommun och relativt ny i sin roll har bjudit in sig som praktikant ute i verksamheterna med målet att lära sig nytt och bygga goda relationer. Läs mer >


Digital fixare hjälper personer över 67 år med teknik

2021-07-07: Är du 67 år eller äldre och behöver hjälp att komma igång med digital teknik? Boka kommunens digitala fixare som kan hjälpa dig ordna mobilt bank-id, skaffa internet, använda din mobiltelefon och mycket mer. Den digitala fixaren har funnits sedan maj i år och är mycket uppskattad av de som använt tjänsten. Läs mer >


Äldreomsorgen förstärker med nyckelkompetens för demensvård

2021-06-28: I juni diplomerades 21 undersköterskor från olika arbetsplatser inom äldreomsorgen i Södertälje kommun till Silviasyster, en specialistutbildning för undersköterskor i demensvård med Sophiahemmets högskola som utbildningsanordnare. Inom kommunens vård- och omsorgsboenden pågår ett arbete för att utveckla demensvården. Läs mer >


Blir Måsnaren, Ängsblomman eller Vikingagården namnet på nya äldreboendet

2021-06-28: De tre kandidater i rubriken ovan fick flest röster i förra veckans omröstning och går nu vidare till finalen äldreomsorgsnämndens presidium fattar då det slutgiltiga beslutet vad Södertälje kommuns nya äldreboende i Hovsjö ska heta. Läs mer >