Nyheter omsorg och socialt stöd


omsorgspersonal med en äldre man
Så bokar du som är 80 år eller äldre tid för vaccination

2021-03-15: Det är nu möjligt för personer födda 1941 eller tidigare att boka tid för vaccination hos sin vårdcentral. Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen informerar berörda om möjligheten att boka vaccinering i ett brev som når mottagarna med start vecka 10 och under 11. Bakgrunden är att Region Stockholm vill säkerställa att bokningen kommer igång så att vaccineringen kan ske direkt när doserna av vaccin levereras till respektive vårdcentral. Läs mer >


En byggnad med snö på taket och på gårdsplanen. Träd och buskar har snö på sina grenar.
Medarbetarna insatser har gjort skillnad

2021-02-26: Insatserna för att förhindra smittspridning till sköra äldre från medarbetarnas sida har gjort skillnad.Medarbetarnas arbete med att upprätthålla smittskyddet har ofta inneburit personliga uppoffringar och tar sig många uttryck. Tallhöjdens vård- och omsorgsboende är ett exempel på hur medarbetarna tagit ansvar. Läs mer >


Förbättrade arbetsvillkor för att förbättra äldreomsorgen

2021-02-01: Södertälje kommuns projekt ”Förbättrade arbetsvillkor” har lett till en bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen. Läs mer >


Besöksförbud för äldreboenden förlängs

2021-01-14: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Läs mer >


bild på vaccinspruta.
Vaccination mot covid-19 för prioriterade medarbetare i fas 1

2021-01-11: Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller prioriterade medarbetare i fas 1 inom: äldreomsorg, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskola (medarbetare inom särskola som arbetar i nära omvårdnad). Läs mer >


Mötesplatser för seniorer slutar med uteaktiviteter

2020-11-20: Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta med uteaktiviteter från och med den 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Besök gärna äldreboendet utomhus eller digitalt

2020-11-16: Med anledning av att antalet smittade stiger kraftigt i Södertälje uppmuntrar kommunen till att besök på äldreboenden sker utomhus eller digitalt och att man som anhörig avvaktar med besök inomhus. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Mötesplatser för seniorer ställer om verksamheten

2020-11-02: Alla inomhusaktiviteter gällande mötesplatser för seniorer blir i stället utomhusaktiviteter från och med tisdag. Program för dessa aktiviteter tas nu snabbt fram för att publiceras senare i veckan. Läs mer >


Använder du färdtjänst?

2020-10-23: Planerar du att resa med riksfärdtjänst under vid juluppehållet? Glöm inte att ansöka i god tid, sista ansökningsdagen för resor under jul är 2020-11-15. Läs mer >


Förbättrat resultat för särskilt boende i brukarna egen mätning

2020-10-21: Boende på kommunens särskilda boenden svarar varje år på socialstyrelsens enkät på hur de upplever sin vård och omsorg. Jämfört med 2018 mätning har resultatet förbättrats när det gäller hur boende uppfattar sin måltidssituation samt den boendes bedömning av vård- och omsorgens omfattning och personalens bemötande. Södertäljes svarsfrekvens var 38,5% Läs mer >