Nyheter omsorg och socialt stöd

De fick ta emot årets utmärkelser

2018-11-13: 11 lyckliga och stolta team fick under tisdagen ta emot utmärkelser inom kategorierna Årets utveckling, Årets förbättringsarbete, Årets ekonomiska resultatutveckling och Årets arbetsmiljö. Läs mer >


Vad är ett vård- och omsorgsboende och vem är det som bor där

2018-10-31: Kommunen har uppmärksammat att det ibland förekommer missuppfattningar kring hur det går till att ansöka om vård- och omsorgsboende och för vem boendeformen är avsedd för. Vård- och omsorgsboende finns till för de äldre som allra mest är i behov av vård- och omsorg. Ofta används begreppet äldreboende synonymt med vård- och omsorgsboende, vilket gör att oklarheter uppstår. Läs mer >


Alternativ entré till Björkmosen under grävarbete

2018-10-26: Vård- och omsorgsboendet Björkmossens huvudentré hålls stängd helgen 16-18 november på grund av grävarbete. Inga inpasseringar eller mottagning av gods kan ske genom till huvudentrén under denna tid. Besökare, personal och boende hänvisas till ingången på baksidan av entréplan för in- och utpasseringar. Läs mer >


Är du anhörig till en person som har beroende-problematik eller psykisk ohälsa? Du kan få stöd och hjälp från oss!

2018-10-22: Att vara anhörig till en person med långvarig sjukdom kan vara ett hårt arbete, både fysiskt och psykiskt. Ofta tar du ett stort ansvar och du kan känna dig ensam i din situation. Vi kan erbjuda dig stöd och hjälp genom våra anhörigkonsulenter. Läs mer >


Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2018-10-08: Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Läs mer >


Äldreomsorgen deltar på Äldredagen - vi vill träffa dig!

2018-10-03: Idag, torsdag den 4 oktober, står vi redo att träffa dig som vill veta mer om varför Södertälje - platsen där världarna möts -  är kommunen att bli äldre i! Varmt välkommen till stadshuset. Vi finns på plats från klockan 10 till klockan 15. Läs mer >


Vi startar uppsökande verksamhet för äldre

2018-10-03: Från och med den 1 oktober kommer medborgare i Södertälje kommun som fyllt 80 år under hösten, bor kvar hemma och inte har några stödinsatser få ett erbjudande om ett hembesök från kommunen. På så vis vill vi bidra till att äldre som vill tryggt kan bo kvar hemma. Läs mer >


Vi uppmärksammar medarbetare som gjort något utöver det vanliga

2018-09-19: För andra året kommer social- och omsorgskontoret dela ut utmärkelser till medarbetare som gör något extra och bidrar till idéer och utveckling i våra verksamheter som på olika sätt gynnar våra brukare och deras anhöriga. Till skillnad mot förra året – då utmärkelserna infördes – är det fokus på samarbete varför utmärkelserna riktar sig till grupper, team och enheter som tillsammans gjort mer än förväntat för medborgaren. Läs mer >


Dags för Seniorgala – vi finns på plats och vill gärna träffa dig!

2018-09-03: Idag tisdag den 4 september hålls Seniorgalan i stadshuset. 65-plussare bjuds in till tårta, kaffe och underhållning – och i foajén samlas utställare som gärna vill träffa dig. Däribland oss från äldreomsorgen i Södertälje kommun. Kom förbi oss och ställ dina frågor eller bara för att säga hej. Läs mer >