Nyheter omsorg och socialt stöd


Ta hand om dig i värmen!

2018-07-19: Just nu är det extremt hett i Sverige. Värmen kan vara farlig för alla men det finns några grupper som behöver ta hand om sig lite särskilt i värmen - du som äldre, du som har en funktionsnedsättning, du som tar medicin, du som är kroniskt sjuk och små barn. Det handlar framförallt om att dricka mer och sörja för en sval miljö. Läs mer >


Södertäljebor i daglig verksamhet får höjd habiliteringsersättning

2018-06-25: Nu höjs habiliteringsersättningen till Södertäljebor i våra dagliga verksamheter med 4 kronor i timmen till 10 kronor i timmen. Det har politikerna i omsorgsnämnden beslutat. Läs mer >


Kommunen tar över driften av Oxbackshemmet

2018-06-24: Kommunfullmäktige beslutade igår att vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet ska övergå till att drivas i kommunens egen regi. Läs mer >


Ny form av boende för äldre i Södertälje

2018-06-20: Kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat att en ny typ av boende för äldre ska uppföras i Södertälje, mellanboende – biståndsbedömt trygghetsboende. Det handlar om ett mellanting till att bo kvar hemma med hemtjänst och att bo på ett särskilt boende med bemanning dygnet runt. Läs mer >


Enklare komma i kontakt med biståndshandläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

2018-06-08: Vi vill att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss och få svar på frågor som rör dina ärenden. Från och med den 18 juni utökar vi våra telefontider och bemannar med fler handläggare som tar emot samtal från dig. Läs mer >


Missbruks- och beroendevården i Södertälje enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017

2018-05-28: Personer som bor i Södertälje kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och behandling vid problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Statistik om typ av insatser rapporteras in till Socialstyrelsen som sammanställer uppgifterna i öppna jämförelser för socialtjänsten som släpptes nyligen. Läs mer >


Södertäljes godaste mockarutor finns på Café Monsunen

2018-05-22: Café Monsunen ligger i lokaler på vård- och omsorgsboendet Mariekällgården, ett stenkast ifrån Södertälje Centrum, och är en av kommunens dagliga verksamheter för personer med olika former av funktionsnedsättning. Här arbetar 12 arbetstagare och två och en halv arbetshandledare med att driva runt fiket i vilket det ingår att baka, tillaga enklare lunchrätter, ta hand om lokalerna och sköta försäljningen. Utöver att driva fiket tar de även hand om en mobil kioskvagn som de åker med till ett par av kommunens särskilda boenden och säljer bland annat hygienartiklar och godis. Läs mer >


Brister i upprättande av samt innehåll i genomförandeplaner inom hemtjänsten - äldresomsorgsnämnden anmäler sig själva

2018-05-18: Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun Lex Sarah-anmäler en enhet inom kommunens hemtjänst efter att brister i upprättande av genomförandeplaner samt brister i innehållet i de genomförandeplaner som upprättats har hittats vid en granskning. Läs mer >


Kom och träffa oss på seniormässan!

2018-05-17: För första gången besöker senioreventet News55 Södertälje. Självklart finns vi på plats – och vi ser fram emot att prata med dig! Läs mer >