Nyheter omsorg och socialt stöd


Lyckad workshop om framtidens anhörigstöd – flera goda idéer startar upp inom kort

2018-05-07: Södertälje kommun bjöd tillsammans med Nestor FoU in till en workshop med fokus på hur kommunen kan utveckla stödet till den som vårdar eller hjälper en anhörig till följd av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionshinder. Eftermiddagen fylldes av spännande diskussioner mellan anhöriga, politiker, tjänstemän samt representanter från organisationer och resulterade i många goda förslag. Läs mer >


Statsminister Stefan Lövén bjöd in till pressträff på Heijkensköldska vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun

2018-05-01: Statsminister Stefan Lövén inledde 1 maj med att besöka Heijkensköldska vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun där han presenterade delar av regeringens satsningar inom bland annat äldreomsorgen.                                                 - Vi är väldigt glada och stolta över att statsministern valde att komma till oss idag, säger Mats Karlsson, resultatområdeschef för äldreomsorgen i Södertälje kommun, och att vi fick visa upp vår fina verksamhet. Läs mer >


Barn och ungdom i samarbete med Södertörn högskola

2018-04-30: Socialtjänsten barn och ungdom i Södertälje kommun har sedan en tid tillbaka ett väl utvecklat studiebesöksprogram för socionomstudenter. I år har konceptet utvecklats och studiebesöket ingår nu som en del i delkursen Utsatta grupper i segregerade miljöer. Läs mer >


Nu är antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna hbtq-certifierade

2018-04-10: Idag samlades alla medarbetare inom antivåldcenter, mansmottagningen och fältassistenterna i stadshuset för att under högtidliga former ta emot diplom från RFSL för genomförd utbildning. Läs mer >


Upphandling av hemtjänst inleds

2018-03-29: Kommunens avtal med utförare av hemtjänst löper ut i slutet av 2017. En ny upphandling därför inletts. Intresserade leverantörer för kommande avtalsperiod kan nu lägga anbud. Nuvarande leverantörer kvarstår november ut. Läs mer >


Delegation från GREVIO besöker Antivåldcenter

2018-03-26: Tisdag den 27 mars besöker en delegation från GREVIO antivåldcenter. GREVIO är en expertgrupp ansluten till Istanbul-konventionen, som är det första juridiskt bindande regionala instrument om våld mot kvinnor i Europa som skrivits under av flera av Europas länder. Under deras besök vill de ta del av hur vi tar ansvar för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Läs mer >


Barnahus skapar trygghet för otrygga barn

2018-03-23: Att barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp får en rättssäker process, ett gott bemötande och vid behov krisinsatser i samband med polisförhör var en viktig anledning till att Södertälje kommun startade Barnahus för fem år sedan. Idag är verksamheten navet dit barnet och de myndigheter som berörs av ärendet kommer för att hålla förhör, följa förhör eller delta i möten. Läs mer >


Södertälje kommun söker intressenter till utbildning i välfärdsteknik

2018-03-21: Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Behovet av välfärdsteknik blir allt större för kommuner och landsting, men idag saknas specialistutbildade undersköterskor. Därför söker Södertälje kommun och Campus Telge intressenter för att i samverkan ta fram en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan. Läs mer >


Daglig verksamhets teater- och musikgrupp bjuder in till Ture Sventon-teater på Oktoberteatern

2018-03-09: Efter förra årets succén med en fullsatt dagföreställning, tar daglig verksamhets teater- och musikgrupp steget fullt ut och bjuder in allmänheten till en kvällsföreställning. Torsdag 15 mars klockan 19.00 har du möjlighet att se den spännande, virvlande pjäsen Ture Sventon löser fallet i Lingonboda på Oktoberteatern. Läs mer >


Goda resultat för socialtjänsten barn och ungdom i årets brukarundersökning

2018-02-19: I Södertälje får ungdomar och vuxna bra bemötande av personalen inom socialtjänsten barn och ungdom och upplever att det är enkelt att förstå den information man får. Det framgår av brukarundersökningen Nationell brukarenkät barn och ungdom som genomfördes under hösten. Läs mer >