Nyheter omsorg och socialt stöd


Är du en våldsutövare? Få svar i allemanstestet.

2018-02-13: Kanske du har lätt för att bli arg, avundsjuk eller kontrollerande? Känns det jobbigt när din partner går ut med vänner? Går du in och läser sms i din partners telefon? Visste du att det är en form av våld? Det går att ändra ett våldsamt beteende - det finns stöd och hjälp att få. Läs mer >


Familjecentralen fyller 1 år

2018-02-13: Ett år har gått sedan portarna för första gången slogs upp. Sedan dess har verksamheten byggt upp en populär och välbesökt plats dit föräldrar och barn kommer för att besöka öppna förskolan, gå kurs i föräldraskap, få stöd och vägledning och träffa andra föräldrar. Läs mer >


Mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa öppnar

2018-02-07: Vi startar en mötesplats för dig som är i kontakt med oss på unga vuxna inom socialpsykiatriska enheten inom Södertälje kommun. Hit kan du komma för att träffa andra vuxna, hitta vänner, ta en fika eller bara för att komma hemifrån ett tag. Vi träffas en gång i veckan och du väljer själv när du vill komma till oss. Läs mer >


Fler väljer att stanna längre - socialtjänsten barn och ungdoms satsning ger resultat

2018-02-06: Ett genomtänkt introduktionsprogram, fler administrativa stödfunktioner och ett gediget studentbesöksprogram – det är några av de satsningar som genomförts som lett till en mer stabil personalsituation inom socialtjänsten barn och ungdom. Läs mer >


Barn och ungdom inom Södertälje kommun startar traineeprogram för socionomer

2018-02-05: I dag börjar första kullen studenter inom socialtjänsten barn och ungdom i Södertälje kommun som har möjlighet att gå vidare till vårt nystartade traineeprogram. En god introduktion till yrket och erfarenhet av socialtjänstens arbete är två viktiga anledningar till satsningen men även att bidra till en ökad attraktionskraft till yrket. Läs mer >


Fokus på våldsutövare i Länsstyrelsens nylansering av kampanjen Välj att sluta

2018-01-24: Visste du att bara 3,9 procent av våldet som sker i nära relationer anmäls till polisen, och av dem är det ytterst få som leder till åtal och fällande dom? Och trots att samhället lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor så är våldet ett fortsatt stort problem? Och för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs det att de personer som utöver våld slutar? Läs mer >


Vill du arbeta som avlösare eller ledsagare? Se hit!

2017-12-21: Vill du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättning så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt? Vill du avlasta familjemedlemmar och anhöriga till personer med funktionsnedsättning så att de får möjlighet till vila och återhämtning? Då har vi arbete till dig! Läs mer >


De fick ta emot utmärkelser för årets innovation och årets utveckling

2017-12-21: De sätter medborgaren först, de respekterar individen och de gör mer än förväntat. Under torsdagen fick sex medarbetare och arbetsgrupper ta emot utmärkelser för årets innovation och årets utveckling. Läs mer >


Utdelning av nytt innovation- och utvecklingspris

2017-12-13: 2017 blir första året social- och omsorgskontoret delar ut sitt nyinstiftade innovations- och utvecklingspris. Innovationspriset uppmärksammar enskilda anställda eller arbetsgrupper som det senaste året bidragit till en ökad kvalité för brukare eller anhöriga. Utvecklingspriset delas ut till enskilda medarbetare som genom sina insatser visat stort ansvar, inspirerat eller bidragit till utveckling inom sitt område. Läs mer >


MAP 2020 stödjer språkutvecklande arbetsplatser

2017-12-12: Kommunens arbetsmarknadsprojekt MAP 2020 riktar sig till arbetslösa personer i Södertälje som idag tar emot försörjningsstöd. Aktiviteterna i projektet syftar till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Språkutvecklingsarbete för svenska i arbetslivet är en viktig inslag i projektets alla aktiviteter . Därför stödjer projektet arbetsgivare för att skapa fler språkutvecklande arbetsplatser. Läs mer >