Nyheter omsorg och socialt stöd


Kommunen öppnar CV-café för unga

2019-08-28: Södertälje kommun har startat ett CV-café för unga i åldern 15-25. Där kan alla ungdomar få stöd i att skriva sitt CV. Läs mer >


Ny e-tjänst för att åter ansöka ekonomiskt bistånd

2019-05-16: Nu finns en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten ger säkrare handläggning och frigör tid för klienternas möte med socialsekreterarna. Du hittar tjänsten under E-tjänster och blanketter på kommunens webbplats. Läs mer >


Vi ser fram emot att träffa dig idag!

2019-03-14: Du kommer väl till Medborgardagen i stadshuset idag? Vi finns på plats och hoppas att få träffa dig! Läs mer >


Träffa oss på Medborgardagen!

2019-03-14: På lördag den 23 mars är det dags för Södertälje kommuns Medborgardagen - en dag där världarna möts. Vill du veta mer om hur du blir familjehem, vilken typ av stöd du som vårdar en anhörig kan få eller hur vi arbetar förebyggande inom äldreomsorgen finns vi på plats för att svara på dina frågor. Läs mer >


De blir nya enhetschefer i hemtjänsten

2019-03-12: Nu är det klart med rekryteringen av nya resultatenhetschefer till Fornhöjden hemtjänst, Brunnsängen hemtjänst och Hovsjö hemtjänst Läs mer >


Forskning pågår!

2019-02-27: Vilka möjligheter att få bestämma själv har egentligen de personer som får stöd? Kommundoktorand i Verksamheten för personer med funktionsnedsättning forskar om förutsättningar för makt och inflytande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer >


De fick ta emot årets utmärkelser

2018-11-13: 11 lyckliga och stolta team fick under tisdagen ta emot utmärkelser inom kategorierna Årets utveckling, Årets förbättringsarbete, Årets ekonomiska resultatutveckling och Årets arbetsmiljö. Läs mer >


Vad är ett vård- och omsorgsboende och vem är det som bor där

2018-10-31: Kommunen har uppmärksammat att det ibland förekommer missuppfattningar kring hur det går till att ansöka om vård- och omsorgsboende och för vem boendeformen är avsedd för. Vård- och omsorgsboende finns till för de äldre som allra mest är i behov av vård- och omsorg. Ofta används begreppet äldreboende synonymt med vård- och omsorgsboende, vilket gör att oklarheter uppstår. Läs mer >


Alternativ entré till Björkmosen under grävarbete

2018-10-26: Vård- och omsorgsboendet Björkmossens huvudentré hålls stängd helgen 16-18 november på grund av grävarbete. Inga inpasseringar eller mottagning av gods kan ske genom till huvudentrén under denna tid. Besökare, personal och boende hänvisas till ingången på baksidan av entréplan för in- och utpasseringar. Läs mer >