Nyheter omsorg och socialt stöd


omsorgspersonal med en äldre man
Upphandling av hemtjänst inleds

2018-03-29: Kommunens avtal med utförare av hemtjänst löper ut i slutet av 2017. En ny upphandling därför inletts. Intresserade leverantörer för kommande avtalsperiod kan nu lägga anbud. Nuvarande leverantörer kvarstår november ut. Läs mer >


Delegation från GREVIO besöker Antivåldcenter

2018-03-26: Tisdag den 27 mars besöker en delegation från GREVIO antivåldcenter. GREVIO är en expertgrupp ansluten till Istanbul-konventionen, som är det första juridiskt bindande regionala instrument om våld mot kvinnor i Europa som skrivits under av flera av Europas länder. Under deras besök vill de ta del av hur vi tar ansvar för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Läs mer >


Barnahus skapar trygghet för otrygga barn

2018-03-23: Att barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp får en rättssäker process, ett gott bemötande och vid behov krisinsatser i samband med polisförhör var en viktig anledning till att Södertälje kommun startade Barnahus för fem år sedan. Idag är verksamheten navet dit barnet och de myndigheter som berörs av ärendet kommer för att hålla förhör, följa förhör eller delta i möten. Läs mer >


Södertälje kommun söker intressenter till utbildning i välfärdsteknik

2018-03-21: Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle, inte minst inom vård- och omsorgsområdet. Behovet av välfärdsteknik blir allt större för kommuner och landsting, men idag saknas specialistutbildade undersköterskor. Därför söker Södertälje kommun och Campus Telge intressenter för att i samverkan ta fram en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan. Läs mer >


Daglig verksamhets teater- och musikgrupp bjuder in till Ture Sventon-teater på Oktoberteatern

2018-03-09: Efter förra årets succén med en fullsatt dagföreställning, tar daglig verksamhets teater- och musikgrupp steget fullt ut och bjuder in allmänheten till en kvällsföreställning. Torsdag 15 mars klockan 19.00 har du möjlighet att se den spännande, virvlande pjäsen Ture Sventon löser fallet i Lingonboda på Oktoberteatern. Läs mer >


Goda resultat för socialtjänsten barn och ungdom i årets brukarundersökning

2018-02-19: I Södertälje får ungdomar och vuxna bra bemötande av personalen inom socialtjänsten barn och ungdom och upplever att det är enkelt att förstå den information man får. Det framgår av brukarundersökningen Nationell brukarenkät barn och ungdom som genomfördes under hösten. Läs mer >


Är du en våldsutövare? Få svar i allemanstestet.

2018-02-13: Kanske du har lätt för att bli arg, avundsjuk eller kontrollerande? Känns det jobbigt när din partner går ut med vänner? Går du in och läser sms i din partners telefon? Visste du att det är en form av våld? Det går att ändra ett våldsamt beteende - det finns stöd och hjälp att få. Läs mer >


Familjecentralen fyller 1 år

2018-02-13: Ett år har gått sedan portarna för första gången slogs upp. Sedan dess har verksamheten byggt upp en populär och välbesökt plats dit föräldrar och barn kommer för att besöka öppna förskolan, gå kurs i föräldraskap, få stöd och vägledning och träffa andra föräldrar. Läs mer >


Mötesplats för unga vuxna med psykisk ohälsa öppnar

2018-02-07: Vi startar en mötesplats för dig som är i kontakt med oss på unga vuxna inom socialpsykiatriska enheten inom Södertälje kommun. Hit kan du komma för att träffa andra vuxna, hitta vänner, ta en fika eller bara för att komma hemifrån ett tag. Vi träffas en gång i veckan och du väljer själv när du vill komma till oss. Läs mer >


Fler väljer att stanna längre - socialtjänsten barn och ungdoms satsning ger resultat

2018-02-06: Ett genomtänkt introduktionsprogram, fler administrativa stödfunktioner och ett gediget studentbesöksprogram – det är några av de satsningar som genomförts som lett till en mer stabil personalsituation inom socialtjänsten barn och ungdom. Läs mer >