Nyheter omsorg och socialt stöd

Lugnet råder i specialteamet som arbetar inom hemtjänsten

2020-04-22

För att minska smittspridningen inom hemtjänsten har Södertälje kommun satt samman ett specialistteam med erfarna undersköterskor som endast besöker personer med konstaterad covid-19.

Det är ett team som snabbt har hittat varandra. Undersköterskan Taru Lindroos, som själv har gjort sin första vecka i teamet, säger:

- För någon vecka sen var jag själv hemma med symtom och kände en frustration av att inte kunna göra nytta. Jag ville göra en insats i den situation vi befinner oss i och jag hörde talas om detta team anmälde jag mitt intresse på en gång.

Teamet har tydliga rutiner när de samlas på Artursberg innan besöken för dagen. De packar sina väskor med skyddsutrustning och andra saker som behövs när de ska göra sina hemtjänstinsatser. Brukarna är uppdelade så att de, så lång som möjligt, får träffa samma personer vid besöken.

- Det är en trygghet att möta samma personal och höra en bekant röst. I början var såklart skyddsutrustningen lite ovant hos våra brukare, men de har vant sig och är glada när vi kommer på besök, berättar Taru.

Medarbetarna i teamet är erfarna undersköterskor och kan bestämma mycket själva vilka åtgärder som behövs och hur besöken ska se ut – de avgör på plats vad som behövs göras – och anpassar situationen till det bästa för brukaren.

Det råder en trygghet i teamet och i arbetet. De är mycket noggranna med alla hygienrutiner i alla moment under en arbetsdag. Det handlar om att vara noggrann med basala, grundläggande hygienrutiner där en del är att tvätta händer och använda handdesinfektion i många omgångar under dagen. Det handlar också om att ta på sig och av sig skyddsutrustningen på rätt sätt och att hålla saker runtomkring rent med ytdesinficering.

- Jag känner mig lugn i min roll och med mina medarbetare - alla processer vi gör under arbetsdagen är en viktig del av att skapa trygghet. En sak är jag ganska säker på: Jag kommer nog aldrig vara lika ren som jag är nu när jag arbetar i detta team, säger Taru.

Catherine Bohlin, som är chef för specialteamet, har också märkt ett lugn i teamet. De är inte oroliga och hon tror att mycket beror på tydliga rutiner i arbetet och att medarbetarna ställer upp för varandra. Själv ser hon till att det praktiska finns för teamet. Bland annat att det finns skyddsutrustning, det vill säga handskar, desinfektionsmedel, förkläden och ansiktsskydd. Ansiktsskydden kan vara heltäckande visir eller munskydd som skyddar för stänk samt skyddsglasögon.

- Senast har jag fått in en form av cyklop som skydd för ögonen som teamet nu använder tillsammans med den andra utrustningen. Dock är det A och O att de grundläggande hygienrutinerna följs noggrant innan, under och efter att skyddsutrustning används. Jag är rädd om mina medarbetare. Och stolt – de gör en viktig insats för våra brukare, säger Catherine.

Teamet behöver fler medarbetare och Taru säger uppmanande:

- Om du tänkt tanken, ens lite grann, så tycker jag att du ska starkt överväga att bli en del av vårt team. Ingen av oss har tidigare erfarenhet jobba med covid-19 men vill göra en insats. Vi har väldigt goda rutiner och med de skyddsåtgärder som vi använder känner jag mig trygg när jag går till jobbet.

Vill du ockå vara med? Anmäl ditt intresse här: Ansökan till bemanningsservice