Nyheter omsorg och socialt stöd

Använder du färdtjänst?

2020-10-23

Planerar du att resa med riksfärdtjänst under vid juluppehållet? Glöm inte att ansöka i god tid, sista ansökningsdagen för resor under jul är 2020-11-15.