Nyheter omsorg och socialt stöd

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

2020-05-12

Omsorgskontoret har tagit beslut om utökad användning av visir för att ytterligare minska risken för smittspridning. Detta efter rekommendationer från Vårdhygien Stockholm samt intern riskbedömning.

Förutom de basala hygienrutinerna kommer medarbetarna vid nära omvårdnad av brukare även använda visir, som täcker ögon, näsa och mun. Det gäller omvårdnad av samtliga brukare med hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, korttidsvistelse samt särskilda boendeformer i Södertälje kommun.

Det är fortsatt mycket viktig att de förebyggande åtgärderna alltid tillämpas för att skydda brukarna från covid-19. Det innebär att medarbetarna ska följa de basala hygienrutinerna och att medarbetare som har minsta luftvägssymtom eller feber stannar hemma.

Vid misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta hos brukare kommer medarbetarna, precis som tidigare, använda den skyddsutrustning som arbetsmomentet kräver.