Nyheter omsorg och socialt stöd

Förändringar inom hemtjänsten

2016-10-12

Från och med den 1 oktober 2016 utför inte hemtjänsten hälso- och sjukvårdsuppgifter längre.

Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun har beslutat att delegeringarna till hemtjänsten ska upphöra. Orsaken är att kommunen inte får ekonomisk kompensation för de arbetsuppgifter hemtjänsten utför åt landstinget. Istället ska resurserna användas till omsorg och service – det som är hemtjänstens huvuduppdrag. Vården blir också säkrare om hälso- och sjukvårdsuppgifterna utförs av landstingets personal eftersom de har medicinsk kompetens.